Saldenieces viesojas Beverīnas novadā

brauciens22.oktobrī, pašā zelta rudens plaukumā, Saldus projekta īstenošanas grupa, tātad 6 aktīvas meitenes, viesojāmies pie aktīvajām Beverīnas novada meitenēm – Lindas, Brigitas, Ingas un Sandras. Vispirms jau braukšana cauri pusei Latvijas pavēsā, bet ļoti skaistā rudens dienā, kad līdzenos Kurzemes un Zemgales ceļus nomaina paugurainie Vidzemes ceļi. Beverīnas novadā nonācām krietni laicīgāk, tāpēc vispirms apskatījām Rūtiņu kļavu un tad devāmies uz Trikātas pamatskolu, kur mūs laipni sagaidīja Beverīnas novada projekta direktore Linda Krūmiņa, Trikātas pamatskolas direktore Brigita Avišāne un Brenguļu sākumskolas direktore Sandra Kaufmane. Pie kafijas, tējas tasēm un pīrādziņiem aizsākām sarunu par skolām, pagasta cilvēkiem, situāciju mūsu novados. Sarunās 3 stundas paskrēja nemanot. Sapratām, ka ir daudz kopīgu un ļoti daudz atšķirīgu stāstu mums katram, tikšanās dod iespēju salīdzināt dažādas situācijas un kādu ideju noteikti paņemt līdzi uz mājām. Beverīnas meitenes rādīja ļoti interesantus vietējo amatnieku darinājumus – lelles, ziepes, rotas, kuras, ceram, nākotnē iepazīs un pirks cilvēki ne tikai Vidzemē. Viņas stāstīja par 3 novada skolu savstarpējo sadarbību un draudzību Sorosa fonda – Latvija īstenotā projekta ietvaros, par bērnu un viņu ģimeņu aktivitātēm nodarbībās un nometnēs.

Pēc sarunām skolā ekskursijā pa skolu, uz pilskalnu un pie Ķēniņa Tālivalža pieminekļa mūs veda skolas bibliotekāre un novadpētniece Inga Boškina. Gadu gaitā uzkrājusi vēstures liecības, viņa mums stāstīja interesantus stāstus, un radās pārliecība, ka Beverīnas novads ir tāda mūsu tautas kultūrvēstures krātuve, kādu grūti atrast citur.

Gaiši cilvēki un viņu padarītais dod jaunu enerģiju un vēlmi darīt labus darbus, mēs atgriezāmies Saldū vēlā naktī ar patīkamu nogurumu un tuvāk iepazītiem ne tikai Beverīnas, bet arī pašu cilvēkiem.

Laine Blūma, projekta direktore

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: