Latvijas Lauku kopienu nedēļa. Ceturtā pietura: Tirza

2013-10-31 09.15.14„Nav svarīgi, cik daudz vai maz biedrību ir ciemā; svarīgi, ka tās spēj kopīgi strādāt, viena otru papildinot, nevis konkurēt” tā, atklājot Latvijas Lauku kopienu nedēļas 4. dienu 31. oktobrī Tirzā, teica Tirzas pamatskolas direktore Svetlana Ziepniece. Uz kopienu nedēļas tikšanos Tirzā ieradās vairāk kā 20 kopienu aktīvisti, pārmaiņu skolu un pašvaldību pārstāvji no Gulbenes, Smiltenes, Balvu, Alūksnes, Madonas un citiem novadiem. Dalībnieku stāsti rada pārliecību, ka Latvijas lauku bagātība ir aktīvie un idejām pilnie cilvēki, kuri, apvienojot vietējos resursus un piesaistot ārējo finansējumu, spēj panākt brīnumainas pārmaiņas sabiedrībā, attīstot dažādas iedzīvotāju prasmes, risinot sociāla rakstura jautājumus, savedot kopā tos, kam dažādu iemeslu dēļ ir bijušas grūtības sadarboties, kā arī aizsākot iniciatīvas, kas pārvēršas dažādās uzņēmējdarbības aktivitātēs.

Arī klātesošie pašvaldību pārstāvji norādīja, ka, patiecoties aktīvām kopienām, dzīve nav kļuvusi mierīgāka, ir parādījušies jauni risināmie jautājumi, taču aktīvie iedzīvotāji nenāk ar pretenzijām, bet gan ar idejām, risinājumu piedāvājumiem un pat resursiem, kas palīdz arī pašvaldībai strādāt jaunā kvalitātē. Tiesa,  tika norādīts arī uz dažiem šķēršļiem, kas būtu jākārto valstiskā līmenī, lai dzīves vide laukos būtu pievilcīgāka, un vien no tiem ir bezsaimnieku mantas iegūšanas procesu īsināšana, kas bieži kļūst par šķērsli operatīvai grausta likvidēšanai vai ēkas iegūšanai, ko varētu izmantot sabiedriskam labumam.

Kopienu nedēļas ietvaros Tirzas pamatskola stāstīja par saviem sasniegumiem, īstenojot SFL iniciatīvas „Pārmaiņu iespējas skolām” atbalstītās darbības. Tās devušas iespēju augt un kļūt par aktīviem Tirzas iedzīvotājiem vietējiem jauniešiem un pamazām arī uzņemties daudzas attīstības iniciatīvas uz saviem pleciem. Druvienas pamatskola iepazīstināja ar Amatu centra darbību, kas pulcē arvien jaunu iedzīvotājus dažādās darbnīcās.

Kopienu nedēļas dalībnieki bagātinājās ar idejām, kas nāk no dažādām vietām, un ieguva jaunus kontaktus un jaunus draugus. Tā, piemēram, biedrības „Variņi” vadītāja Ilze Jaunpetroviča atzina, ka uzzinājusi, ka tepat kaimiņos ir cilvēki, kuriem ir pieredze iedzīvotāju forumu rīkošanā un šo pieredzi viņa varēs pārņemt pie sevis.

Tirzas kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības pārstāve Mairita Ivanova iepazīstināja dalībniekus ar krājaizdevu sabiedrību funkcionēšanu, lomu vietējās ekonomikas stiprināšanā un, šķiet, pat ieguva jaunus biedrus un atbalstītājus.

Biedrības „Sateka” vadītāja Daiga Gargurne atzina, ka visapkārt ir daudz labās pieredzes stāstu un tie iedvesmo arī darbam ar jauniem izaicinājumiem.

Latvijas Lauku kopienu nedēļas tikšanās Tirzā, kuras praktiskajā organizēšanā lielu darbu ielika Tirzas pamatskola un biedrība „KāpNes”, rezultāts pilnībā atbilda arī Tirzas pamatskolas vīzijai – „Stiprinām saknes un audzējam spārnus”. Esam stiprinājuši mūsu pieredžu saknes un ieguvuši spārnus jauniem lidojumiem, jaunām iniciatīvām Latvijas lauku un mazpilsētu kopienās. Par Latvijas Lauku kopienu nedēļā notikušo arī šoreiz stāstīja Valdis Kudiņš.

2013-10-31 12.48.592013-10-31 15.04.49 2013-10-31 15.04.06 2013-10-31 15.04.19

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: