Brocēnu novada jauniešu forums 2013 „Vienoti Brocēnu novadam”

DSCN4620Noticis pirmais Brocēnu novada jauniešu forums, kas  pulcēja 61 dalībnieku no visa novada, 10 brīvprātīgos jauniešus un 30 ekspertus un viesus. Foruma galvenais mērķis bija apzināt jauniešu nepieciešamības labākai dzīvei Brocēnu novadā, veicināt sadarbību starp jauniešiem un citām jaunatnes jomā iesaistītām un ieinteresētām pusēm Brocēnu novadā.

Forumu vadīja atraktīviā Lauma Žubule no piedzīvojuma organizācijas „Lūzumpunkts” un pieredzējušais Rinalds Rudzītis no organizācijas „Sense of Team”. Jauniešus forumā iedvesmoja Māriņa Zvīdriņa stāsts par to kas notiek cilvēka prātā, kad uzdevums ir saturēt ķermeni un garu, lai tas spētu izturēt 168 km garo ceļojumu cauri un pāri kalnu ielejām.

Jaunieši iepazinās, citi sadraudzējās un kopā atraktīvi izkustējās, sadalījās darba grupās, lai varētu veiksmīgi paust savas idejas un vēlmes dienas tālākajā programmā.

Darba grupā Izglītība, kuru vadīja Laura Miķelsone, jaunieši sprieda par izglītības kvalitāti, par skolu atmosfērām, par iespējām novada skolās. Tika izvirzītas trīs pozitīvās lietas Brocēnu novada skolās: materiālais nodrošinājums; ārpusstundu nodarbības; atsaucīgi skolotāji. Kā lietas, kuras jāuzlabo, vai jānovērš tika minētas: samazināt mājas darbu apjomu, dažādot mācību metodes, vairāk mācību stundās izmantot IT, izglītot skolotājus IT, sakārtot informācijas saņemšanu un nodošanu.  Un jaunieši paši piedāvāja iniciatīvas, kuras realizēt: noorganizēt tikšanos- sarunu ar skolotājiem; novadīt mācību stundu izmantojot IT; jaunieši noorganizē informatīvo kampaņu (kā vajadzētu informēt jauniešus); piedāvāt idejas skolotājiem interesantām mācību stundām; ierosina katru rītu sākt ar stundu, kurā pilda mājas darbus, apmeklē konsultācijas u.c.

Darba grupā Karjera jaunieši kopā ar grupas vadītāju, moderātoru Rinaldu Rudzīti un ekspertiem Ivetu Preisu no uzņēmuma SIA „ CEMEX”, un Ģirtu Tiļļu  no uzņēmuma SIA „ VAAO” diskutēja par aktualitātēm karjeras izvēlē jauniešiem un darba, un prakses vietām Brocēnu novadā. Jaunieši nonāca pie secinājuma, ka viņiem nepieciešams vairāk informācijas un pasākumu savas nākotnes profesijas noteikšanai un savu prasmju apzināšanai. Kā realizējama jauniešu iniciatīva tika izvēlēta: apzināt uzņēmumus Brocēnu novadā, kuri varētu piedāvāt vasaras darba vietu jaunietim, un šo informāciju apkopot un nodot jauniešiem viņiem pieejamos veidos.

Darba grupā Jauniešu nodarbinātība, brīvais laiks, sports jaunieši kopā ar grupas vadītāju Lienu Zommeri Brocēnu kultūras un izglītības centra vadītāju, kopā ar ekspertiem Aināru Tiļļu, Eviju Šulci un Antru Rokoli diskutēja par brīvā laika pavadīšanas iespējām Brocēnu novadā. Kā galvenā problēma tika atzīta: informācijas trūkums jauniešiem saprotamā un pieejamā veidā par jau esošajām iespējām Brocēnu novadā. Pagastos dzīvojošie jaunieši vēlētos transportu, lai varētu apmeklēt sporta un citas aktivitātes novada centrā. Brocēnu pilsētā nepieciešams attīstīt tautas sportu, lai būtu pieejami āra basketbola laukumi, sakārtota pludmale un rotaļu laukumi bērniem ēku iekšpagalmos.

Darba grupā Veselība jaunieši kopā ar grupas vadītāju Initu Valteri diskutēja par jauniešu garīgo, fizisko un emocionālo veselību. Kā veiksmīgos piemērus veselības veicināšanā jaunieši minēja: sporta skola, ezers, pieejamas jaunsargu nodarbības, iespēja jauniešiem līdz 18. gadiem apmeklēt ārstu bez maksas, projekts „Auglis skolā”. Kā lietas, kuras jāattīsta Brocēnu novadā: psihologa pieejamība sociālajā dienestā; saliedēšanas pasākumi skolās; rīta vingrošana pirms stundām; nodrošināt ar ārsta pakalpojumiem novadu attālajās vietās; atbalsts tiem, kuri nodarbojās ar sportu, mūziku, mākslu citos novados; sporta skolas trenažieru zāles pieejamība; atjaunot veselības izglītību skolā; Veselības izglītība vecākiem; Izveidot pašvaldības policiju, pašvaldības policijas atbalsts; Ielu apgaismojums naktī. Jauniešu idejas, ko viņi varētu darīt, lai uzlabotu veselību sev un palīdzētu citiem: Neformālā sportošana; vienaudžu vai jaunāku cilvēku izglītošana; ielu dejas; drosme- atbalstīt, aizstāvēt, saliedēšanas pasākumi; pirmās palīdzības apmācības plašākai auditorijai; nodarbības jauniešiem par atkarību samazināšanu; veidot akcijas veselīgam dzīvesveidam; pilngadīgie nepērk cigaretes nepilngadīgajiem; rīta rosme (10 min pirms stundām).

Darba grupā Jauniešu iesaistīšana politikā, pārvaldībā jaunieši kopā ar Brocēnu novada domes priekšsēdētāju Solvitu Dūklavu, un domes deputātiem Dailu Frīdmani, Zigmundu Georgu Fīreru, Āriju Sproģi, Dainu Gredzenu,  un grupas moderātori Zani Ozoliņu no jauniešu attīstības programmas “GoBeyond” diskutēja par jauniešu iespējām iesaistīties jauniešu politikas veidošanā novadā. Diskusiju rezultātā jaunieši kopā ar ekspertiem nonāca pie kopsaucēja izveidot Brocēnu jauniešu domi, kura pārstāvētu novada jauniešu intereses un aktīvi iesaistītos sabiedriskajā dzīvē, būtu kā informācijas nesējs jauniešiem un vieta, kur ģenerēt savas idejas.

Darba grupā Jauniešu ar speciālām vajadzībām integrēšana sabiedrībā jaunieši kopā ar grupas moderātori Laumu Žubuli un ekspertiem Vinetu Frīdmani Brocēnu novada sociālā dienesta vadītāju, Sanitu Kravzu Brocēnu novada bāriņtiesas vadītāju un Dainu Sadretdīnovu Jauniešu centra” KOPĀ” sociālo pedagoģi  diskutēja par iespējām jauniešus ar speciālām vajadzībām iesaistīt sabiedriskajā dzīvē. Jaunieši uzsvēra to, ka viņiem pašiem ir jāspēj palīdzēt šos jauniešus integrēt sabiedrībā.

Forumā pārstāvji no bankas „Swedbank”, Mārtiņš Burke Burkevics un Igors Pavārs jauniešiem stāstīja, kā veiksmīgi rīkoties ar naudu.

Jaunieši cītīgi pastrādāja un bija pelnījuši kārtīgi atpūsties, tāpēc viņiem bija iespēja iesaistīties spēlē „ Neiespējamā misija Brocēnos”, kur jaunieši devās Brocēnu ielās un pildīja dažādus uzdevumus, kā, piemēram, lūdza cilvēkiem izdegušu spuldzīti, vizītkartes un daudz citu lietu darīja kopā. Vakara noslēgumā jaunieši kopā ar dīdžeju Mareku dejoja Rokeru diskotēkā, kas izvērtās par jautru un atraktīvu ballīti, ballītē bija ieradies profesionāls fotogrāfs Andrejs, kurš jauniešus iemūžināja interesantās bildēs roka stilā.

Jaunieši pēc foruma par to teica:” Beidzot varēju izteikt savu viedokli un tas tika uzklausīts; Bija iespēja diskutēt ar profesionāļiem; Interesanta bija tikšanās ar novada politiķiem; Radās iespēja pašiem uzņemties atbildību un iesaistīties aktivitātēs; Bija interesanti uzklausīt ekspertu viedokļus; Izrādās, ka daudz nezinām, kas notiek novadā; Sapratu, ka novadā ir problēmas ar informācijas apriti, Daudz ko uzzināju pirmoreiz; Ieguvu jaunus draugus; Iepazinos ar novada skolu skolēniem; Bija ļoti interesantas spēles; Tādu forumu vajadzētu katru gadu!”

Paldies visiem foruma dalībniekiem, ekspertiem un viesiem. Paldies Brocēnu novada pašvaldībai, Swedbank un Brocēnu brīvprātīgajiem jauniešiem par atbalstu foruma organizēšanā.

DSCN4473DSCN4644DSCN4450

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: