Beverīnā esam pārmaiņām gatavi

629. oktobra rītā, pēc vēju pluinītās nakts Trikātas un Kauguru skolu skolotāji ieradās Brenguļos, lai piedalītos novada skolotāju forumā, uz kuru mūs aicināja biedrības „Iespēju durvis” vadītāja Linda Krūmiņa. Te visus gaidīja pārbaudījums – ko darīt, ja vētra pārtraukusi elektrības un arī ūdens piegādi Brenguļu sākumskolā? Izrādās, ka esam gatavi mainīties un pielāgoties situācijai. Mūsu saimniecīte Inguna veikli sakārtoja nomizotos kartupeļus zupai un iejauto mīklu ābolkūkai traukos, lai varētu pārcelties tur, kur elektrība vēl ir – uz Kauguriem. Deleģējām pusdienu gatavošanu Kauguru pamatskolas saimniecēm un ķērāmies pie darba.

Sasveicinoties ar novada skolu kolēģiem, secinājām, ka gandrīz visi šorīt priecājas par vienu un to pašu: par to, ka jumts nav aizbraucis un mājas visiem savās vietās. Mūsu darba tēma bija „Nākotnes skolas vīzija”. Vispirms apkopojām tās labās lietas, kuras mūsu skolās jau ir. Bijām vienisprātis, ka novada izglītības iestādēs strādā lieliski skolotāji un mācās brīnumjauki bērni. Skolās tiek domāts par kvalitatīvu mācību darbu un aizraujošiem ārpusstundu pasākumiem. Saskatījām arī to, ko gribētos uzlabot – lietderīgāk izmantot skolas apkārtni, pilnveidot skolas materiālo bāzi, nodrošināt visus bērnus ar bezmaksas pusdienām, aktivizēt vecākus un sabiedrību dalībai skolas dzīvē. Draudzīgās grupās ar pārstāvjiem no katras skolas plānojām, kā risināt šīs problēmas.

Pēc uzmundrinošām pusdienām iztēlojāmies, kādas varētu būt novada skolas pēc 5 gadiem. Skolotāji ar iedvesmu raudzījās rītdienā un savu skolu saredzēja kā vietu, kurā iespējams apgūt vairākas (vismaz piecas) svešvalodas, tajās mācās trīs paaudzes (bērni, vecāki, vecvecāki), tiek sagatavoti vispusīgi attīstīti bērni, kuri ir konkurētspējīgi novadā, valstī un pasaulē. Pamatskolas ir kļuvušas par vidusskolām, kurās gan iespējams apgūt visu, kas notiek Vidzemes lauku sētā, gan arī kļūt par nacionālo bruņoto spēku jauno maiņu. Pie skolām ir mūsdienīgi sporta centri ar peldbaseinu, slidotavu, laukumu jāšanas sporta nodarbībām. Protams, ka Beverīnas novada skolas ir ārkārtīgi pieprasītas, jo pie direktoru kabinetu durvīm  drūzmējas vecāki, kuri vairāk par visu vēlas, lai viņu bērni mācītos tieši šeit.

Noslēgumā skolotāji izjuta gandarījumu par paveikto, priecājās par vienotu redzējumu izglītībai novadā un pauda pārliecību, ka visi kopā mēs varam īstenot savus sapņus.

Sandra Kaufmane, Brenguļu sākumskolas direktore

1 2 3 4 5

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: