Mēneša arhīvs: October, 2013

Lapa 8 no 8

Miķeļdienas tirdziņš Kārķos

DSC0183820.septembra Miķeļdienas tirdziņu  gaidīja  skolēni, vecāki un iedzīvotāji  Kārķos, izveidojies pat īpašs pircēju un pārdevēju loks. Tomēr katrs tirdziņš  ir ar jaunu noskaņu  un savu tirgus preci. Par tirgus vietu tika izvēlēts tautas nama pagalms. Tautas nama vadītāja Dace Pieče  bija īpaši izrotājusies un sapucējusies kā tirgus feja. Tirgus  sākumā skolas folkloristi ieskandināja ar Miķeļdienas dziesmu, mazpulcēni ar tautas dziesmām un skolotāja Ilze Pētersone tirgus noskaņā  pastāstīja par Miķeļdienu kā latviešu tautas tradīciju. Turpināt lasīt…

Kā Pārmaiņu skolas veidojas Līvānu novadā – eksperta skats

marts zida ziedi 3Trīs Līvānu novada skolas – Jaunsilavu pamatskola jau kopš iniciatīvas 1. kārtas, savukārt Rožupes un Jersikas pamatskolas kopš 2012. gada, iesaistījušās SFL iniciatīvā “Pārmaiņu iespējas skolām”, un patīkami redzēt, ka pašvaldība ar neviltotu interesi vēro katras skolas pieredzi un izvēlēto attīstības ceļu, kas sekmētu skolas pamatfunkciju – izglītības pakalpojumu – nodrošināšanu un kvalitātes uzlabošanu, kā arī, veidojot ciešāku saikni ar kopienu un balstoties uz iedzīvotāju vajadzībām, Turpināt lasīt…