Mēneša arhīvs: October, 2013

Lapa 5 no 8

„Nebūsim vienaldzīgi, dalīsimies mīlestībā, priekā”

DSC027908.oktobrī Drustu pamatskolā notika plašs pasākums Raunas novada iedzīvotājiem „Nebūsim vienaldzīgi, dalīsimies mīlestībā, priekā.” Drustu pagasta pamatskolā 30% bērnu ir no audžuģimenēm. Ar šī pasākuma palīdzību tika stiprināta sadarbība starp dažādu sociālo slāņu iedzīvotājiem. Necerēti liels bija apmeklētāju skaits – kopā 48 ģimenes. Pasākuma laikā izdevās iepazīstināt sabiedrību ar šī jautājuma aktualitāti, atsevišķu audžuģimeņu veiksmes stāstiem, informēt sabiedrību par audžuģimeņu kustību un likumdošanu Latvijā. Turpināt lasīt…

Jaunsilavas radošās darbnīcas – dāvana skolai 24. dzimšanas dienā

okt‘’Paldies, ka paaicinājāt mani uz ‘’Knipucīšiem’’ !’’ pēc  filcēšanas nodarbībām teica audēja un adītāja, un noformētāja Marija Jakovļeva, priecādamies par pašas veidoto magones ziedu. Abas nodarbību vadītājas – Līga Slica un Lita Zalāne – uzteica arī citu autoru darinājumus un dalībnieku pacietību, jo rokdarbi nu reiz ir tā sfēra, kur šīs īpašības nekad nav par daudz. Lita Zalāne pateicas visiem aktīvistiem, jo īpaši izdomas bagātajai  šuvējai Valdai Pūcītei. Turpināt lasīt…

Tirza, 7.oktobris, 1. diena karjeras nedēļā

2012_SM2S_20_Tirza_9.kl ar uznemeju Sergeju 2.diena _TirzaSveiki! Šodien skolā sākās karjeras nedēļa! Kas būs? Kas notiks? Ko darīsim? Visu kaut ko! 5. klases skolēni Tirzas pagasta bibliotēkā izzināja bibliotekāra profesiju, pildīja pašizpētes testu internetā. (www.niid.lv) un noskaidroja, ka lielākoties viņi ir mākslinieki, matemātiķi un celtnieki. Viņiem palīdzēja skolotāja Kristīne un bibliotekāre Agrita! 6. un 7. klases skolēni Virtuāli ceļoja profesiju pasaulē(www.profesijupasaule.lv), kā arī runāja ko nozīmē būt darbiniekam un kādi ir darbinieku pienākumi un tiesības. Turpināt lasīt…

Tirza: Jauno žurnālistu skolā Siguldā iegūtas prasmes liekam lietā!

Anete un Rasma izveidoja filmiņu par īstenotā iniciatīvas projekta „Es un mani kaimiņi” aktivitātēm un jau plāno nākamo filmiņu – par mūsu lielā projekta atziņām. Savukārt, Marina, kura šogad jau mācās 9.klasē, uzņēmusies korespondentes pienākumus karjeras nedēļā, kas Gulbenes novadā notiks 7.-11.oktobrī. Sūtām viņas vērojumus par aktivitātēm skolā, pagasta iestādēs un uzņēmumos. Projekta direktore Svetlana Ziepniece

Sveiciens Skolotāju dienā no Salnavas

Valentīna atsūtījusi mums skaistus sveicienus, kuros gribas dalīties:

Iemāci to putnu lidot,
Kam no knābja dziesma krīt;
Vienas mazas ligzdas malā
Nevar sevi izsacīt. Turpināt lasīt…

Mazulīši pulcē ļaudis Puzē

Sveiciens skolotāju dienā!!!  Uh! Svētki ar diviem dvīņu pāriem, diviem mazulīšiem no kaimiņu Popes un Ugāles pagastiem un mūsu pagasta mazuļiem ir pagājuši. Ciemiņus sagaidījām  no” Izglītības un Kultūras”,  no pašvaldības, skolas un izglītības pārvaldes. Man prieks, kad par mūsu projektu runā arī kaimiņu pagastos. Vecāki zvana un interesējas vai varēs piebiedroties mūsu mazo rūķu saimei. Šodien saņēmu daudz ziedu, atzinīgu un labu vārdu un apliecinājumus, ka šī iespēja mazulīšiem pulcēties kopā ir ļoti gaidīta. Nākamā kopīgā tikšanās pirmdien. Viss notiek. Revita Kraukle

Mīļi sveicam, skolotāj!

vasaras puskisMīļie pārmaiņu skolu pedagogi, kopā ar visu plašo pasauli vēlamies sveikt Jūs skolotāju svētkos, kas ir daudz vairāk kā profesionālo svētku diena. UNESCO ģenerāldirektore Irina Bokova saka, ka „skolotāji ir labākas nākotnes atslēga. Viņi iedvesmo, izaicina un iedrošina inovatīvus un atbildīgus pasaules pilsoņus. Viņi ieved bērnus skolās, notur tos tur un palīdz viņiem mācīties. Katru dienu skolotāji palīdz būvēt iekļaujošas zināšanu sabiedrības, kas mums ir vajadzīgas jau rīt un gadsimtiem uz priekšu”.

Mēs ceram, ka pārmaiņu skolu skolotāji ir tie, kuri tiešām iedvesmo, izaicina un iedrošina, pie kam ne vien tos skolēnus, kuri ir skolas sienās, bet ikvienu kopienas cilvēku, ikvienu, kuram nepieciešams atbalsts un palīdzība. Lai Jums skaistas šīs svētku dienas un katrs rīts sniedz enerģiju un katrs vakars – gandarījumu un prieku par to, ka darāt tieši šo darbu!

Izvaltā uz diskusiju pulcējas skolas saime

soc.gr.12.oktobrī Izvaltas pamatskolā notika skolas saimes diskusija – forums “Dari! Tu vari!”. Tā mērķis bija apzināt stiprās un vājās puses, problēmas un attīstības prioritātes Izvaltā un formulēt konkrētus pasākumus, problēmu risinājumus. Uz diskusiju pulcējas skolēni, skolotāji, vecāki un pašvaldības pārstāvji, lai pārrunātu vietējās problēmas un vienotos par iespējamiem risinājumiem. Turpināt lasīt…

Virgas pamatskola kā daudzfunkcionāls kopienas attīstības centrs

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2012. gada, īstenojot projektus:

Virgas pamatskola kā daudzfunkcionāls kopienas attīstības centrs (2012-2013), Virgas muižas dārzniecība (2013), Apaļā galda diskusija „Ko Tu ierosini?” (2013), Montesori grupa Priekules pirmsskolas izglītības iestādē „Dzirnaviņas” Priekules novada sociāli mazaizsargāto ģimeņu pirmsskolas vecuma bērnu attīstības veicināšanai (2013).

 Mērķis: Veicināt Priekules novada iedzīvotāju pilsonisko atbildību un līdzdalību efektīvās rūpēs par savas ģimenes labklājību, bērnu audzināšanu un izglītošanu, izmantojot Virgas pamatskolas kā  daudzfunkcionāla kopienas centra resursus  mūžizglītības, nodarbinātības un sociālo vajadzību sekmīgai risināšanai .

Galvenie darbības virzieni:

Iekārtota nodarbībām piemērota telpa, izveidotas mūžizglītības programmas datorapmācībā, uzņēmējdarbībā, juridiskajos jautājumos, vides un tūrisma gidu apmācība, radošās darbnīcas kulinārijā, šūšanā, floristikā, keramikā, veselības nostiprināšanā, vokālā ansambļa izveidošana un darbība, kā arī organizētas ģimeņu ziemas sporta dienas un vasaras nometne bērniem.

Atjaunota pie skolas esošā dārzniecība. Tajā tiek audzēti un tālāk pašu spēkiem pārstrādāti un realizēti dārzeņi.

Aktīvās darbības liecības un lapā prakse ir apkopota Virgas pamatskolas daudzfunkcionālā attīstības centra darbības pieredzes materiālu bukletā.

Izveidota Montesori grupa Priekules novada sociāli mazaizsargāto ģimeņu pirmsskolas vecuma bērnu attīstības veicināšanai, kā arī ģimeņu atbalsta grupa un “Bēbīšu skola”.

Notikušas tikšanās ar Priekules novada politiķiem, pagastu pārvalžu vadītājiem, nevalstisko organizāciju aktīvistiem, kā arī izstrādāta pagasta sociālekonomiskā programma tuvākajiem pieciem un trijiem gadiem laika periodā no 2014. gada līdz 2018. gadam.

 Partneri: biedrība „Zviedru draugu kopa” un „Virdzenieces”

Kontakti: virgas-skola@inbox.lv

Kā Briežuciema ļaudis satikās kāpnēs

thumb.phpTikko noslēdzies Briežuciema biedrības „Saulessvece” projekts pilsoniskās līdzdalības stiprināšanai Satiekamies kāpnēs !”. Projekta ideja – izmantojot vietējos resursus, savest kārtībā kāpņu telpu pašvaldībai piederošā divstāvu dzīvojamā ēkā, kur ir izvietojusies gan „Latvijas Pasta” nodaļa, gan Briežuciema skolas kokapstrādes darbnīcas. Atslēgvārds – sadarbība savas kopienas dzīves kvalitātes uzlabošanai. Sanācām visi kopā – biedrība, pagasta pārvalde, skola, kā arī mājas iedzīvotāji, izrunājām lietas, sadalījām pienākumus jeb atbildības un – darbi varēja sākties. Turpināt lasīt…