„Nebūsim vienaldzīgi, dalīsimies mīlestībā, priekā”

DSC027908.oktobrī Drustu pamatskolā notika plašs pasākums Raunas novada iedzīvotājiem „Nebūsim vienaldzīgi, dalīsimies mīlestībā, priekā.” Drustu pagasta pamatskolā 30% bērnu ir no audžuģimenēm. Ar šī pasākuma palīdzību tika stiprināta sadarbība starp dažādu sociālo slāņu iedzīvotājiem. Necerēti liels bija apmeklētāju skaits – kopā 48 ģimenes. Pasākuma laikā izdevās iepazīstināt sabiedrību ar šī jautājuma aktualitāti, atsevišķu audžuģimeņu veiksmes stāstiem, informēt sabiedrību par audžuģimeņu kustību un likumdošanu Latvijā.

Paneļdiskusijā aktīvi iesaistījās audžuģimeņu šūpuļa pamatlicējs – Ainars Baštiks, sociālo pakalpojumu aģentūras audžuģimeņu nodaļas vadītāja Ārija Martukāne, Raunas novada bāriņtiesas un sociālie dienesti. Atzinīgus vārdus esošām audžuģimenēm teica novada domes izpilddirektore Linda Zūdiņa. Drustu pamatskolas skolotājas Inga Zariņa un Maija Daugule sagatavoja sirsnīgu koncertu. Skolas lietvede Agita Kondratjeva rādīta prezentācija par mūsu audžuģimenēm skolā, kuras kopā ir 21 ģimene. Skolas pavāres bija parūpējušās par bagātīgu kafijas galdu. Audžuģimenes saņēma atzinības rakstus un medaļas no novada domes.

Ar šī pasākuma palīdzību vēlējāmies paplašināt audžuģimeņu loku Raunas novadā, stiprinot jau esošās audžuģimenes. Priecājamies visi kopā, ka izdevās celt vietējās kopienas iedzīvotāju pašapziņu un ticību saviem spēkiem.

Skolas direktore Aida Vašile

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: