Murmastienieši brauc iepazīt Drustu un Kusas pieredzi

29.10.2013 354Par došanos uz Drustu pusi doma virmoja skolotāju vidū jau kādus divus gadus. Kaut kur dzirdēts par savādāku izglītošanās pieeju mūsdienās, kāds dzirdējis par Tautskolu 99 Baltie zirgi, bet īstas skaidrības nekādas. Pārmaiņu skolu semināru pusdienu pauzēs mazpazām noskaidrojas, ka Drustu pamatskolai blakus atrodas mums neiepazītā Tautskolas filiāle.

Piektdienā pirms rudens brīvdienām, kad aizvadītas Putras, UNESCO un Labo darbu nedēļas un Murmastienes pamatskolas vecajā ābeļdārzā skolēnu savāktie pēdējie āboli arī aizvesti meža iemītniekiem, devāmies uz Vidzemes pusi ciemos pie Pārmaiņu skolās iepazītajiem draugiem. Drustu pamatskolā ieradāmies tieši uz pusdienām. Saprotams, sēdāmies pie kopīgā saimes galda, šķetinājām mums un Drustu skolai aktuālo jautājumu kamolu. „Brīvības” centrā, kā paši bērni jau ieraduši to saukt,  mūzikas skolotājas vadībā saņēmām burvīgu dziedošo sveicienu no skolas bērniem. Mazākajiem ķipariem jau uz pusdienas snaudienu vilka, bet tāpat visi turējās braši un ņipri. Manuprāt, pats jaukākais bija just to dzirksti bērnu acīs un lepnumu stājā par savu veikumu, jo bērni kopā ar skolotājiem mums bija sagatavojuši pašdarinātus apsveikumus. Direktore pastāstīja par Drustu pamatskolas dzīvi, par audžuģimeņu programmu, kas ļauj savu mīlestību dot arī citiem šīs pasaules bērniem. Jāpiemin, ka skola atrodas senatnīgā muižas ēkā. Guvām ieskatu viņu projekta aktivitātēs, pastāstījām par Murmastienes pamatskolas projekta aktivitātēm. Dalījāmies pieredzē, kā katrs savā pusē cenšamies mazo skolu saglabāt, kādas saredzam nākotnes vīzijas iniciatīvas un savu vietējo kopienu darbībā. Mūs gaidot, tika ceptas „sorosiešu” gardās plātsmaizes. Tā omulīgi tērzējot, laiks aizskrēja neticami ātri.

Tālāk steidzāmies uz netālu esošo Tautskolas 99 baltie zirgi filiāli. Direktors sniedza varen dziļu ieskatu šīs skolas darbības virzienos. Visvairāk atmiņā palika tas, ka visi bērni šajā skolā iepazīst aušanas prasmes, mācās tik ilgi apgūstamo tēmu, kamēr saprot, vērtējumu saņem tikai divreiz gadā. Šī vieta jāiepazīst katram pašam, lai saprastu, vai saukt par savējo.

Mājupceļā pēdējā pietura: Kusas pamatskolas multifunkcionālais centrs, kas, kā pati vadītāja Iveta Kaparkalēja vēlāk stāsta, turpmāk sauksies „1.stāvs”, ar ļoti jauku nosaukuma veidošanās vēsturi. Uz Veļu laikam veltītu izglītojošu un praktisku nodarbību jau pulcējās vietējās sievas, jaunieši tusē savā bariņā, iepriekš cienājušies ar pašu ugunskurā vārītu zupu. Arī šeit pārrunājām par ieguvumiem, par nākotnes darbošanos, ilgtspēju savu projekta aktivitātēm.

Vissirsnīgākie sveicieni Drustu pamatskolas saimei un Kusas „1.stāva” vadītājai par dalīšanos pieredzē mūsu kopīgajā ceļā uz mazo skolu un vietējo kopienu saglabāšanu. Pārmaiņu skolu iniciatīva ir palīdzējusi apjaust un saprast, cik stipri un vareni mēs esam, ja vien paši gribam. Kā labi sen ir teicis Rainis: „Pastāvēs, kas mainīsies!”.

Labus vēlējumus sūta Edīte Grudule Murmastienes pamatskolā

29.10.2013 346 29.10.2013 352 29.10.2013 356

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: