Miķeļdienas tirdziņš Kārķos

DSC0183820.septembra Miķeļdienas tirdziņu  gaidīja  skolēni, vecāki un iedzīvotāji  Kārķos, izveidojies pat īpašs pircēju un pārdevēju loks. Tomēr katrs tirdziņš  ir ar jaunu noskaņu  un savu tirgus preci. Par tirgus vietu tika izvēlēts tautas nama pagalms. Tautas nama vadītāja Dace Pieče  bija īpaši izrotājusies un sapucējusies kā tirgus feja. Tirgus  sākumā skolas folkloristi ieskandināja ar Miķeļdienas dziesmu, mazpulcēni ar tautas dziesmām un skolotāja Ilze Pētersone tirgus noskaņā  pastāstīja par Miķeļdienu kā latviešu tautas tradīciju.

Līdz ar Miķeļdienu sākas zemes guļas laiks. Miķeļdienā līdzīgi kā Ģertrūdes dienā, neko nedrīkst nest mājās no meža. Miķeļdienas atpūta nenozīmēja skaļus smieklus, drīzāk rāmu atpūtu. Veļu laiks sākās nedēļu pirms Miķeļiem un beidzās  nedēļu pirms Mārtiņiem.

Ikvienam tirgus dalībniekam bija iespēja izpelnīties par savām zināšanām saldas balvas. Nevienam vien bija pārsteigums , ka arī no Veckārķiem nākuši Miķeļdienas ticējumi. Viens no tiem skan-Miķeļdienā priekš saulītes  noiešanas jāslēdz visas durvis ciet, tad peles un žurkas nenāks pie labības maisiem. Senāk īpaša tirgus prece bija gailis un sveķu skaliņi . Ļoti varenu ķirbi uz izstādi bija atnesusi Dārtas Kravaines ģimene, kuru pēc tam ziedoja skolas virtuvei, lai skolēni apēd ar gardām mutēm. Diplomu un saldu balvu, kā asprātīgāko reklāmu savai precei saņēma Emīls Liepiņš, bet tirgus novitātes balvu un diplomu saņēma Krista Aršānova un Inese Avotiņa. Skolēni izstādei bija izveidojuši dārzeņu figūriņas ar īpašiem nosaukumiem. Apbalvota tika māmiņas Maijas Putēvicas kopā ar dēliem veidotā  kompozīcija,,Gliemezis no depo’’, Auces Liepiņas darbs,,Kāpostu sieviņa’’ ,Martas Bezšapočņikovas darbiņš ,,Kabaččūska’’.

Andele visiem gāja no rokas,  pie atsevišķiem pārdevējiem veidojās pat  rindas un prece tika aizrunāta nākošajam gadam. Ja pats vēlies visu šo jaukumu piedzīvot, tad posies uz Miķeļtirgu Kārķos nākošajā rudenī! Būsi gaidīts!

DSC01842 DSC01864

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: