Mēs Brenguļos esam bagāti, jo

Ar pašu gatavotām vējdzirnaviņām Miķeļbākā…mums pieder viss, kas ar mums ir noticis! Tā mēs varam teikt, atskatoties uz pagājušajiem gadiem. Sākot no brīža, kad 1992.gada augustā Valmieras rajona tautas deputātu padomes priekšsēdētājs Andris Bērziņš parakstīja lēmumu par Brenguļu sākumskolas atvēršanu. Laikā, kad kolhozs „Vārpa” gribēja nodot kantora telpas privatizācijai, sarosījās iedzīvotāji un ziedoja pajas, lai ēka paliktu skolas un sabiedrības vajadzībām. Trūkstošo summu piemaksāja pašvaldība, un tika īstenots brenguliešu sapnis par skolu, kas mazajiem skolasbērniem atrastos tuvu mājām.

Šajos gados dzīve Brenguļu sākumskolā ir bijusi darbīga un radoša nemiera pilna. Esam skolojušies paši, mācījušies no citiem un dalījušies savā pieredzē. No vienas klases pirmajā mācību gadā esam izauguši līdz četrām klasēm un divām pirmsskolas izglītības grupām. Mūsu audzēkņi regulāri ar labām sekmēm piedalījušies mācību olimpiādēs. Skolas deju kolektīvs ir bijis Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieks 2005. un 2010.gadā. Vairākus gadus skolas ēkā dzīvojām kopā ar Brenguļu pagasta pašvaldību. Mācījāmies sadarboties, respektēt vienam otru, svinējām kopīgus svētkus. Liela mūsu bagātība bija pagasta pašvaldības priekšsēdētāja Austra Blīgzna-Vīķe, kas ar visu sirdi un dvēseli atbalstīja mācību procesu un tā dažādošanu skolā. Viņa bija kā labā krustmāmiņa. Vai gan citādi mēs būtu varējuši realizēt divas fantastiskas projektu nedēļas ārpus skolas? Pirmajā – visi Brenguļu sākumskolēni un pirmsskolēni nedēļu dzīvoja Miķeļbākā un iepazina Baltijas jūras piekrasti, tās dabu. Visneaizmirstamākais notikums bija izskalotā vēstule pudelē. To bija rakstījis mūsu vienaudzis Sebastians, zēns no Hannoveres, kurš vēstuli pirms mēneša jūrā bija iemetis Bornholmas salā. Ar Sebastianu vairākus gadus bijām vēstuļu draugi. Otrajā – atkal visi kopā pavadījam Zvārtavas pilī, kurā meitenes gulēja princešu gultās. Kad pie mums atbrauca mūsu deju skolotāji Liana un Ivars, tad mācījāmies balles dejas un izlocījām balsis konkursā „Dziesma manai paaudzei”. Ejot pārgājienā uz Gaujienu mazliet nomaldījāmies un nogājām nepareizus trīs kilometrus, taču drīz kļūmi labojām un mērķi sasniedzām.

Nu jau trīs gadus esam vienīgie mājas saimnieki, jo pašvaldības darbinieki strādā skaistajā, jaunuzceltajā namā iepretī mūsu skolai. Pēc novadu reformas esam ieguvuši saprotošus un atbalstošus novada domes prieksšsēdētājus Māri Zvirbuli un Cildu Purgali, kas ir īsteni mūsu skolas patrioti. Pateicoties pašvaldības atbalstam Brenguļu bērni divas reizes nedēļā trenējas basketbola skolā jaunajā sporta hallē. Aktīvi piedalāmies projektu rakstīšanā un realizēšanā. Ar ELFLA atbalstu esam iekārtojuši brīnišķīgu rotaļu laukumu bērniem, rotaļu istabu brīvā laika pavadīšanai ar dažnedažādām spēlēm un konstruktoriem. Labprāt uzņemam savā pulkā bērnus ar īpašām vajadzībām, jo uzskatām, ka mūsu skolas vide ir viņiem piemērota. Piedalījāmies Izglītības iniciatīvu centra organizētajā projektā „Kvalitatīva iekļaujoša izglītība bērniem ar īpašām vajadzībām”. Jau trešo gadu kopīgā projektā darbojamies ar Valmieras SOS bērnu ciematu un Valmieras 5.vidusskolu. Pateicoties projekta finansējumam, skolā strādā speciālais pedagogs, psihologs un logopēds. Skolotāja Līga Ķirse ir apguvusi speciālā skolotāja zinības un strādā ar bērniem individuāli, palīdzot katram apgūt to mācību priekšmetu, kurā neveicas.

Kļūstam bagātāki sadarbojoties ar mūsu novada skolām Trikātā un Kauguros, jo gan 2009.gan 2012.gadā esam Sorosa fonda – Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespējas skolām” dalībnieki. Projektā mums bijusi iespēja īstenot savas ieceres – remontēt skolas telpas, veselīgi vingrot, mācīties garšīgi gatavot, rosināt bērnu zinātkāri mazajā zinātņu skolā, kopā ar vecākiem šūt roku lelles un iestudēt teātri. Īpaši jauka bija šī vasara, kad divu nedēļu aktivitātēs iesaistījām gan novada ,gan tuvējo pašvaldību bērnus. Ciemojāmies pie kalēja, izzinājām keramikas noslēpumus, meklējām paslēptos dārgumus, sportojām, muzicējām, draudzējāmies.

Priecājamies par saviem draugiem gan novadā, gan ārpus tā. Esam kļuvuši vēl par dažiem draugiem bagātāki. Mūsu skolā mācās neparasta skolniece – Kristina no Amerikas, kurai ir – gadi. Viņas ģimenei ir īpašums Brenguļu pagastā un vēlēšanās iemācīties latviešu valodu. Iesaistījām viņu savā mācību procesā un darbojamies kopā. Ieguvums ir abpusējs, Kristīnei – latviešu valoda, savukārt bērniem – angļu valoda. Jauki ir pasākumi, kurā mūsu viešņa gatavo amerikāņu našķus, bet sākumskolēni latviešu ēdienus. Tad vienmēr klājam garo saimes galdu un kopīgi baudām gan jauko atmosfēru gan gardo maltīti. Skolas 20. jubilejā esam saņēmuši apsveikumu no valsts prezidenta un lepojamies ar savu bagātību – skolotājiem, darbiniekiem, bērniem un viņu vecākiem, aizraujošām domām  un idejām  nākamajiem  gadiem!

Sandra Kaufmane, Brenguļu sākumskolas direktore

Rotaļu laukuma atklāšana Sebastians iemet vēstuli jūrā Mēs visi pie Miķeļbākas Balle Zvārtavas pilī

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: