Jaunas iespējas Jaunannas pirmsskolēniem

Darbi veicasJaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas pirmsskolas grupas bērniem un viņu vecākiem ir iespēja apgūt un iemācīties kaut ko jaunu un piedzīvot  ko  nebijušu, darbojoties  projekta „Jaunas iespējas pirmskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu daudzpusīgai attīstībai Jaunannā” nodarbībās. Viena no iespējām ir angļu valodas nodarbības vecākajiem grupiņas audzēkņiem. Nodarbības vada pamatskolas angļu valodas skolotāja Marita Zelča. Mazie bērni ar lielu aizrautību mācās skaitļus, krāsas, prasmi sasveicināties, kā arī dažādu dzīvnieku un apkārtējo priekšmetu nosaukumus angliski. Katrā nodarbībā viņi klausās kādu dziesmiņu un iet rotaļās.

Rokdarbu nodarbības bērniem notiek kopā ar vecākiem. Šo darbošanos vada pirmsskolas grupas audzinātājas Gunta Rasmane un Vita Siliņa, tās notiek divas reizes mēnesī. Tā ir iespēja audzinātājām tuvāk iepazīties un veidot ciešāku sadarbību ar bērnu vecākiem, kā arī pārrunāt dažādus jautājumus, problēmas, saistītas ar bērnu audzināšanu un mācīšanu. Vecākiem tā ir iespēja tuvāk iepazīties vienam ar otru, jo bērni šajā grupā ir no trīs pagastiem, un pavērot savu bērnu ikdienas gaitas, palīdzot audzinātājām uzlabot, papildināt grupiņas vidi, mācību materiālus, kā arī materiālus rotaļām un spēlēm. Bērniem tā ir iespēja vienlaicīgi sadarboties kopā ar audzinātājām un vecākiem.

Šajās rokdarbu nodarbībās vecāki, bērni un audzinātājas jau ir paveikuši un vēl paveiks labas un skaistas lietas: atjaunotas vecās kluču kastes, tās apzīmējot ar motīviem, kas atbilst gadalaikiem; pagatavoti jauni un uzlaboti vecie trafareti; vecāki uztamborējuši auglīšus un dārzenīšus, kurus var izmantot gan rotaļās, gan matemātikas nodarbībās; no sāls mīklas un plastikas pagatavotas dažādas pērlītes, kuras izmantosim vēršanai, dažādiem dekoriem, apsveikumiem; izmantojot apaļas metāla kārbiņas un dziju, pagatavoti koši zīmuļu trauki.

 Bērniem ir patiess prieks par šāda veida darbošanos, arī vecāki ir izteikuši vēlēšanos iesaistīties nodarbībās arī pēc projekta noslēguma. Mums kā audzinātājām šis projekts deva iespēju piepildīt jau sen lolotus plānus un sapņus.

Gunta Rasmane, Vita Siliņa

Kopā interesantāk Vecāki nodarbībā

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: