Drustos talko

Aktivitātes „Pēcpusdienas skoliņa bērniem, jauniešiem un vecākiem saturīgai brīvā laika pavadīšanai „Latviskā dzīvesziņa Drustu pagastā – tradīcijas, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana” ietvaros 9. septembrī rīkojām talku, jo Drustu novadpētniecības muzejs pārcēlās uz jaunām, izremontētām telpām – Drustu pagasta pārvaldes ēkā. Tā kā palīgu priekšmetu iesaiņošanas darbā bija daudz, tad visi darbi ritēja ļoti raiti. Saudzīgā veidā viss muzeja krājums tika aizvests un novietots jaunajās telpās. Lieti noderēja arī talcinieku ieteikumi ekspozīcijas iekārtošanas darbā, kurā arī daudzi jo daudzi piedalījās. Muzeja jaunās ekspozīcijas zāles tiks atklātas interesentu apskatei 18. oktobrī plkst. 14.00.

Ieva Lejmalniece

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: