Drustos ienāk informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģijas ir ikdienas neatņemama sastāvdaļa, it īpaši skolotāja profesijā un ir ļoti svarīgi apgūt ne tikai rakstīšanas pamatprasmes, bet veikt dažādas datu analīzes, veidot diagrammas, kā arī prezentēt savu veikumu sapulcēs, konferencēs. Tāpēc projekta ietvaros lielāku vērību pievērsām programmām Excel un PowerPoint. Kolēģi, kuriem nepieciešamas papildus prasmes nāca gan uz nodarbībām, gan lūdza konsultācijas individuāli. Tikai tad, ja ir pielietojums kādai apgūtai prasme, ir jēga mācīties. Prieks, ka kolēģi gan no skolas, gan pagastā mācās, jautā, aicina pamācīt individuāli.

Mūsu kopīgais mērķis projekta nobeigumā – izveidot kādu materiālu par projekta aktivitātēm. Mēģināsim izveidot kādu prezentāciju, brošūru vai videomateriālu, ko esam darījuši, ko varam piedāvāt kā kopiena, ko vēlētos turpināt.

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: