Beverīnā oktobris ir jauniešu mēnesis

jauniesiOktobrī Beverīnas novada Trikātas un Kauguru pamatskolu vecāko klašu pārstāvji piedalījās vairākos pasākumos, kuros izteica viedokļus un meklēja risinājumus vairākiem ar jauniešu dzīvi mūsu novadā saistītiem jautājumiem. 2. oktobrī desmit jaunieši no Trikātas un desmit – no Kauguriem pulcējās improvizētā jauniešu “mini forumā” Kauguru pamatskolā, lai veidotu novada skolu nākotnes vīziju. Vispirms noskaidrojām, kas jauniešiem skolās šķiet atzinības vērts jau tagad. Tika novērtētas gan pieejamās sportošanas iespējas un izremontēti kabineti, gan kā pozitīvs atzīmēts tas, ka skolā ir neliels bērnu skaits un var būt pazīstams ar visiem, arī garšīgas pusdienas un forši skolotāji. Pēc tam tika apkopoti viedokļi par lietām, kas jauniešiem šķiet būtiskas, lai pēc stundām gribētos vēl uzkavēties skolā. Balsojot par visaktuālāko, pirmajā vietā izvirzījās Kauguru skolas jauniešu “sāpe” par veikala neesamību blakus skolai. Jautāti, ko tieši tad veikalā pirktu, atklājās, ka tie galvenokārt būtu ēdamie našķi. Tāpēc radās doma – kāpēc gan skolā nevarētu iekārtot svaigu maizīšu ceptuvi, kurā cept gardumus sev un biedriem varētu paši skolēni. Pārējās aktuālākās lietas, kas tika izvirzītas tālaika apspriešanai un risinājumu meklēšanai bija jauniešu vakari, peldēšanas iespējas un volejbola treniņi. Rezultāti, risinot šos problēmjautājumus grupās bija šādi – jauniešu vakarus tomēr varētu organizēt jaunieši paši, ja skolai nav iespējams noorganizēt braukšanu peldēt uz Valmieras peldbaseinu, tad varbūt pie skolas šim nolūkam var izrakt dīķi, bet volejbolu visi kopā varētu spēlēt Trikātas skolas sporta hallē, ja tikai būtu transports – un turpat uz vietas darba grupās jau tikai izveidotas attiecīgās komandas.

Savukārt, 16.oktobrī Kauguru kultūras namā novada deputāti, pašvaldības darbinieki, jaunieši un skolotāji pulcējās uz diskusiju “Kafija ar politiķiem”, lai noskaidrotu jauniešiem aktuālos novada dzīves jautājumus.

Savu atskatu uz pasākumā notikušo sniedz Brenguļu sākumskolas direktore Sandra Kaufmane: “Aktivitātes ierosinātāja un vadītāja  Linda Krūmiņa aicināja klātesošos iepazīstināt ar sevi un pastāstīt par to, kā katrs  no mums iztēlojas kafiju ar politiķiem.

Šoreiz tā nebija kafijas dzeršana tās tradicionālajā izpratnē un nebija arī jautājumu un atbilžu krustugunis. Darbojoties individuāli, pasākuma dalībnieki izvirzīja aktuālās problēmas –kas visvairāk pietrūkst jauniešiem mūsu novadā. Noskaidrojām, ka jaunieši ļoti vēlētos vasarā strādāt, gribētu satikties jauniešu centros, piedalīties interesantos pasākumos, vasaras nometnēs, un labprāt sadarbotos ar zinošu un aizrautīgu līderi. Balsojot, izvirzījām aktuālākās risināmās problēmas.

Lindas vadībā darbu turpinājām grupās un katrā no tām bija gan jaunieši, gan deputāti, gan pašvaldības darbinieki. Noteicām būtiskākos šķēršļus un to, kas būtu jādara, lai īstenotu iecerēto. Sarunu gaitā jaunieši pamatoja savu viedokli, deputāti dalījās pieredzē un neliedza padomu. Secinājām, ka daudz iespējam darīt, ja vien konstruktīvi sadarbojamies un sadalām pienākumus. Jaunieši bija apņēmības pilni paši ieguldīt darbu gan jauniešu centra izveidē, gan pasākumu organizēšanā, ja vien pieaugušie viņiem uzticētos. Deputāti bija ar mieru piešķirt līdzekļus un meklēt iespējas jauniešu darba iespējām vasarā. Skolotāji savukārt bija gatavi plānot un organizēt interesantas nometnes novada bērniem un jauniešiem.

Noslēgumā pasākuma dalībnieki draudzīgi malkoja kafiju, tēju un mielojās ar gardām uzkodām. Mājup visi devās ar domu, ka pirmais ledus ir lauzts,  veiktas kopīgas saunas. Nu jāsāk pašiem aktīvi darboties.”

Iespējams, mēs kā pieaugušie gaidījām un bijā iedomājušies saņemt pavisam citas atbildes, tāpēc jauniešu viedokļa noskaidrošana abos pasākumos bija ļoti būtiska – tā ieskicēja virzienus, kuros mums turpmāk būtu jādomā un jāstrādā, kā arī parādīja, ka mūsu jaunieši ir līdzvērtīgi sarunu partneri ar savu redzējumu uz lietām. Tomēr mēs arī ceram, ka šādas sarunas lika jauniešiem aizdomāties par to, ka viņi paši pēc savas iniciatīvas un bez īpašas mudināšanas no pieaugušo puses varētu darīt savu dzīvi interesantāku gan skolās, gan novadā kopumā. Būt neko darīt negribošam kritizētājam mūsdienās nav stilīgi – stilīgi ir būt aktīvam dalībniekam, vai pat vēl labāk – līderim, kurš aizrauj arī pārējos!

Biedrība “Iespēju durvis” pateicas visiem dalībniekiem par atsaucību un aktīvo dalību abos pasākumos. Pašlaik notiek darbs pie sarunu rezultātu apkopošanas un “datorizēšanas”, bet pēc tam šis materiāls tiks iesniegts skolu direktorēm un pašvaldības deputātiem turpmākam darbam.

Linda Krūmiņa

politiki jauniesi1 jauniesi2

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: