Mēneša arhīvs: September, 2013

Lapa 2 no 4

Izvaltā darbi kūsā

Izvaltas pamatskolas Daudzfunkcionālajā centrā rosība nenorima vasarā un tagad, rudenī, tā turpinās ar jaunu sparu. Kopā darbojas visi: skolas saime, biedrības “Attīstībai” ļaudis – visi apkārtējie. Par viņu veikumu allaž var izlasīt šajā lapā attistibai.blogspot.com/2013/09/kokapstrade-2-sievietem.html

 

Baltinavas vidusskolas Paaudžu centrā satiekas „cīši lobi cylvāki”

IMG_9530Kopš 2013. gada sākuma baltinavieši izmanto iespēju un darbojas dažādās interešu darbnīcās –  apgūst angļu valodu un datorprasmes, sporto, dzied un dejo, apgūst novada vēstures mantojumu un dzīvesziņu, zīmē un mācās floristikas prasmes, savas iemaņas pilnveido aušanas un kokapstrādes darbnīcās. Tomēr ne tikai konkrētas darbnīcas ir kopīgs baltinaviešu ieguvums. Paaudžu centrs Baltinavas vidusskolā ir kļuvis par vietu, kur satikties – gan kopā sanākt pašiem kopienas cilvēkiem, gan uzņemt ciemiņus. Turpināt lasīt…

Atašienes vidusskolā pēcpusdienās sākas otrā elpa

centra aktivitates 057Pagājušā gada 1. decembrī Atašienes vidusskola reizē ar 40 citām Latvijas mazajām skolām saņēma atbalstu Sorosa fonda Latvija rīkotajā projektu konkursā „Pārmaiņu iespējas skolām”. Pirmais mēnesis pagāja specifikācijās, cenu aptaujās un inventāra iepirkumos, līdz 15. janvārī, piedaloties novada vadībai, Atašienes pagasta pārvaldes pārstāvjiem, vecākiem un skolēniem tika atklāts pirmais no projekta aktivitāšu blokiem – Aktivitāšu centrs. Mūsu skolēni to uztvēra kā sen gaidīto aktīvās atpūtas telpu, kurā starpbrīžos un pēc stundām var uzspēlēt novusu, galda tenisu, dambreti, Turpināt lasīt…

Druvienas pamatskolā sāk darbu Jauno vecāku skola

100_586119.septembrī  Druvienas pamatskolas pirmsskolas grupas klase pulcēja 18 jaunos vecākus uz pirmo Vecāku skolas nodarbību. Šādas nodarbības Druvienā tiek organizētas pirmo reizi, un mums pašiem ļoti patīk un aizrauj tas, ko darām, bet galvenais, ka jaunie vecāki ir ieinteresēti būt kopā un tik atsaucīgi! Jau pagājušā mācību gada noslēgumā veicām aptauju, kādas nodarbības būtu aktuālas jaunajiem vecākiem, ar kādiem lektoriem un par kādiem jautājumiem būtu nepieciešamība runāt, kādas praktiskas lietas vēlētos apgūt. Atsaucība no vecāku puses bija liela, par ko liecina arī Turpināt lasīt…

“Grassrooti” rullē! – Beverīnā, Brocēnos, visā Latvijā

broceni4. septembrī grupa jauniešu un skolotāju (5 jaunieši no Trikātas pamatskolas, 4 jaunieši no Kauguru pamatskolas, 2 skolotāji un projekta vadītāja) kopā ar jauniešiem un skolotājiem no Valmieras 5. vidusskolas un no Zvārtavas pagasta ar autobusu devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Brocēniem. Piedaloties šī gada programmas “Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai” īstenošanā kopā ar vēl 17 citām Latvijas nevalstiskajām organizācijām, biedrība “Iespēju durvis” Beverīnas novadā īsteno mazo projektu “Lai mana balss top sadzirdēta! – līdzdalības motivācijas programma jauniešiem Beverīnas novadā”, tāpēc vizītes mērķis bija iepazīties ar jauniešu aktivitātēm un brīvprātīgā darba organizāciju Brocēnu novadā un vidusskolā. Turpināt lasīt…

Rokdarbi Vijciema pamatskolā

Rokdarbi_septembris_17.09.2013Pēc saulainās vasaras 14.septembrī atsāka darboties rokdarbu pulciņš Vijciema pamatskolā. Tā dalībnieces pirmajā tikšanās reizē sanāca kopā ar jaunām un  interesantām internetā un žurnālos atrastām idejām, kuras labprāt realizētu rudenī.  Jūnija radošajā darbnīcā tika uzsākts izstrādāt kopīgo gobelēnu apļveida aušanas tehnikā, šoruden tas jāpabeidz, tāpēc pirmajā tikšanās reizē tika austi apļi šim gobelēnam, bet nākamajā tikšanās reizē batikosim galda salvetes piecos batikošanas veidos. Turpināt lasīt…

Līvānieši mācās no Brīvā laika pavadīšanas centra „Upmalas” ļaudīm

DSCF75315. septembrī biedrības „Baltā māja” pārstāvji devās pieredzes apmaiņas braucienā pie Brīvā laika pavadīšanas centra (BLPC) „Upmalas” Dagdas novada Bērziņu pagasta Porečjes ciemā ļaudīm. Brauciens notika projekta „Kopienu darbības veicināšana: aktīvai pilsoniskai līdzdalībai un nabadzības mazināšanai” ietvaros. Brauciena diena bija rudenīgi krāsaina un saulaina, un tāda pati bija arī tikšanās ar BLPC „Upmalas” pārstāvjiem. Turpināt lasīt…

Balsojiet par skaistāko Beverīnas foto!

Augustā noslēdzās Beverīnas novadā rīkotais fotokonkurss “Mans Beverīnas fotomirklis”, kurā varēja piedalīties visi novada iedzīvotāji un tie iedzīvotāji no kaimiņu novadiem, kuri apmeklēja projekta “Skola iziet Ciemā” ietvaros notiekošās fotonodarbības. No konkursam iesūtītajiem vairāk nekā 80 darbiem 20 fotogrāfijas tika izvēlētas ceļojošās fotoizstādes veidošanai, kas jau pavisam drīz būs apskatāma gan Trikātā, gan Brenguļos un Kauguros, un kur ikviens varēs balsot par savu favorītu. Bet visi tie, kas nedzīvo Beverīnas novadā, var apskatīt mūsu dalībnieku darbus un balsot par tiem biedrības “Iespēju durvis” lapā portālā draugiem.lv: www.draugiem.lv/iespejudurvis.

Lai arī Jums prieks par mūsu veikumu! Projekta direktore Linda Krūmiņa

Cik spēka un radošuma uzkrāts pārmaiņu skolās?

DSCN1534wRudens dzestrums jau sveicina rītus, ietinot tos baltos miglas mētelīšos. Latvijas iedzīvotāju liela daļa ar interesi seko līdzi melno stārķu „Dzīvības ceļam”, domājot, cik viņiem spēka un izturības, kāds izvēlētā mērķa saniedzamais ceļš? Domāju, ka līdzīgi ir ar projekta „Pārmaiņu skola”dalībniekiem, kuri, apzinoties savas stiprās puses, dodas pieredzes apmaiņā pie līdzīgi domājošajiem projekta dalībniekiem. Trešajā mācību gada dienā Brocēnu vidusskola jau bija atvērta viesiem no Zvārtavas, Valmieras, Kurmenes un Turpināt lasīt…

Brocēnu senjori ciemojas Kazdangā

IMG_1652Kad gaisā smaržo pēc āboliem un kazdandznieki svin Parka svētkus, ar aktīvām, atraktīvām un lustīgām izdarībām 16 Brocēnu senjoru „meitenes” uzņēma Kazdangas biedrība „Kodols”. Kopīgi iepazināmies ar Kazdangas Meža muzeju un pils saimnieku Manteifeļu dzimtas vēsturi, izstaigājām pils parku, apjūsmojām darbinieku vēlmi papildināt reto koku stādījumus. Interesanta sakritība – retos kokus palīdz sarūpēt Brocēnu novada Blīdenes stādaudzētava. Turpināt lasīt…