Kombains, ūdenslīdējs, zirgi un jaunsargs Trikātas pamatskolā

Ne jau katru dienu var pasēdēt īstā kombaināwTrikātas pamatskolas skolēniem un pirmsskolēniem jaunais mācību gads iesākās ļoti īpaši, jo pēc pirmās skolas dienas, kas bija svētku diena, sekoja adaptācijas diena ar sevišķām stundām, kuras tapa sarūpētas projekta “Skola iziet Ciemā” ietvaros. Visiem bērniem bija jauni mācību priekšmeti – Lauksaimniecība, Zirgkopība, Glābšana un Jaunsardze. Bija arī jauni skolotāji. Lauksaimnieks Viesturs Ciguzis uz mācību stundu skolas pagalmā ieradās ar kombainu Claas. Ugunsdzēsējs Kaspars Bašķis uzskatei bija sagatavojis daudz un dažādus glābšanai nepieciešamus piederumus, kā arī ūdenslīdēja tērpu, kura praktisko lietošanu demonstrēja Trikātas ezerā. Sporta zirgu saimnieces Marita un Madara Kreceres ieradās jāšus skaisto, stalto zirgu Kontūras un Karnevāla mugurās, savukārt Dzimtenes sargus pārstāvēja jaunsargu pavēlnieks Ojārs Ābols.

Tās bija īpašas izjūtas! Iedomājieties, skolas pagalmā brīvi pieejams stāv milzīgs kombains, kurš saimnieka sapucēts, laistās saules staros. Skolas pļavā jādelē divi zirgi, skaistās krēpes plīvo pie katras cēlās kustības, un zirgu īpašnieces aizgūtnēm stāsta par visu to labo, ko cilvēkam sniedz zirgs. Smaidīgs, spēcīgs ugunsdzēsējs izrāda visu savu ekipējumu, un ne uz mirkli neizskan – neaiztiec, neņem… pacietīgi un ar apbrīnojamu laipnību bērniem tiek atklāti glābšanas darba noslēpumi. Un tiešām, lektors arī parāda praktiski savu nodarbošanos, nirstot skolēnu acu priekšā. Savukārt patriotisma jūtas modina Jaunsargs, nopietni aicinot pārdomāt savu iespējamo devumu Dzimtenes labā.

Jaukā diena noslēdzās skolas piesaulītē ar garšīgas zupas baudīšanu, kuru sarūpēja saimnieces Ilze un Mārīte.

Vecāki, ierodoties skolā pēc saviem bērniem, teicās, ka tādus laimīgus bērnus ar priekā tik mirdzošām acīm skolā sen nebija redzējuši.

Sirsnīgs paldies visiem 5 jaunajiem skolotājiem – viesiem, kuri atsaucās, lai bērnu sirdis un prātus darītu par kādu kripatiņu atkal zinošākus un gudrākus!!!

Paldies arī visiem skolas skolotājiem un pārējam personālam, kuri palīdzēja organizēt un “diriģēt” dienas pasākumus – bez jums tas nebūtu iespējams! Un paldies biedrībai “Iespēju durvis” un projektam “Skola iziet Ciemā”, kas rosina mūs radīt arvien jaunus, netradicionālas formas pasākumus.

 Trikātas pamatskolas direktore Brigita Avišāne

Dzimtenes sarunas Īsts ūdenslīdzējs skolas ezerāw Skaistuļi zirgi ar savām pavēlniecēm.w

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: