“Grassrooti” rullē! – Beverīnā, Brocēnos, visā Latvijā

broceni4. septembrī grupa jauniešu un skolotāju (5 jaunieši no Trikātas pamatskolas, 4 jaunieši no Kauguru pamatskolas, 2 skolotāji un projekta vadītāja) kopā ar jauniešiem un skolotājiem no Valmieras 5. vidusskolas un no Zvārtavas pagasta ar autobusu devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Brocēniem. Piedaloties šī gada programmas “Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai” īstenošanā kopā ar vēl 17 citām Latvijas nevalstiskajām organizācijām, biedrība “Iespēju durvis” Beverīnas novadā īsteno mazo projektu “Lai mana balss top sadzirdēta! – līdzdalības motivācijas programma jauniešiem Beverīnas novadā”, tāpēc vizītes mērķis bija iepazīties ar jauniešu aktivitātēm un brīvprātīgā darba organizāciju Brocēnu novadā un vidusskolā. Brocēnieši uzņēma viesus ļoti sirsnīgi, brīvprātīgie jaunieši iepazīstināja viesu grupas ar Brocēnu vidusskolu un tās apkārtni un demonstrēja Brocēnu jauniešu radītos videostāstus. Viesiem bija sagatavotas arī vairākas darbnīcas – par skolēnu parlamenta darbību, par komunikāciju un par jauniešu brīvprātīgo darbu, kurās bija aktīvi jāpiedalās. Mājās braucām ar grupu sagatavotajiem darāmo darbu sarakstiem tuvākajai nākotnei un krietni plašākām zināšanām par to, ko jaunieši paši var darīt, lai savu dzīvi savā novadā padarītu interesantāku. Par laipno uzņemšanu pateicāmies mājiniekiem ar gardu Valmierā ceptu kliņģeri un mazām Beverīnas novada rokdarbnieces gatavotām simboliskām dāvaniņām. Paldies aktīvajiem Brocēnu jauniešiem un arī skolotājām Laurai un Gintai par tik izsmeļošu iepazīstināšanu ar savu darbošanos! Ir iegūta gan jauna pieredze, gan jauni draugi – tepat tuvumā, un arī tur, otrpus Daugavai – Brocēnos!

Lai braucienā apgūtais un uzzinātais nepaliktu tikai dažu jauniešu lokā, jau 6. septembrī jaunieši no abām skolām tikās Kauguros un kopīgi izveidoja prezentāciju par braucienu. Lai gan projektā iesākumā bija paredzētas vairākas atsevišķas prezentācijas, tika nolemts, ka jauniešiem noteikti ir lietderīgāk strādāt vienā komandā un veidot vienu prezentāciju. Pēc tam 11. septembrī jaunieši prezentēja sagatavoto materiālu katrā skolā atsevišķi saviem skolas biedriem un skolotājiem.

Projekta vadītāja Linda Krūmiņa

indexbrbroceni 1

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: