Druvienas jaunieši talko

2__jauniesu_talka_kopa_ar_Mazo_19Druvienas jaunieši turpina darboties, šoreiz – pilsoniskās līdzdalības projekta “Kopā mēs varam un darām!” ietvaros. Jūlijā notika pirmā jauniešu talka, kurā kopīgiem spēkiem iztīrījām skolas pagrabu. Tur ar laiku tiks izveidots jauniešu radošo aktivitāšu centrs. Augustā nāca pavisam negaidīts piedāvājums. Twiterī parādījās ziņa, ka I. Ziedoņa fonds “Viegli” – Mazā Kavalērija meklē vietu un atsaucīgus jauniešus, ar kuriem kopā aizvadīt šīs vasaras pēdējo talku un paveikt kādu labu darbu. Mūsu jaunieši atsaucās šim aicinājumam un uzaicināja Mazo Kavalēriju pie sevis uz Druvienu. Viss notika ļoti ātri – sarakste, vienošanās par talkas norises laiku, sadziedāšanos. Rezultātā – skolas pagrabs ir pilnībā sagatavots tālākiem remontdarbiem!

Uz talku bija ieradušies kupls pulciņš strādāt gribošu un ar instrumentiem nodrošinājušies talcinieki gan vietējie jaunieši, gan Lejasciema jauniešu centra pārstāvji, kā arī Mazā kavalērija – ceļojoša, darbīga, muzikāla un iedvesmojoša draugu un domubiedru kopa, kura dodas apkārt pa Latvijas mazajiem ciematiem, lai kopīgā darbā vienotu un iedvesmotu cilvēkus radīt kaut ko mazu un skaistu. Tā kā pirmajā talkā iztīrījām topošā centra telpas no laika gaitā uzkrātajām, vairs nevajadzīgajām lietām, tad šoreiz ar spēcīgu puišu palīdzību demontējām betona kāpnītes, kas bija visgrūtākais un ilgstošākais uzdevums, sagatavojām grīdu betonēšanai, izņemot vecos muižas laiku  ķieģeļus, atjaunojām muižas pagrabu oriģinālās velvju vietas, izsitot padomju laikos mūrētos ķieģeļus, kā arī nojaucām betona konstrukciju, kas aizsedza logu, iegūstot papildus saules gaismu un paralēli demontāžas darbiem vienotā cilvēku ķēdītē izvācām radušos būvgružus, kuru daudzums veidoja divu piekabju apmēru. Pēc padarītā darba un kopīga foto ar gandarījuma sajūtu par paveikto darbu, devāmies nobaudīt skolas pavāres sagatavotās pusdienas, pirms tam pasakot paldies ar kopīgi nodziedātu tautasdziesmu . Garšīgi paēduši, kokles un ģitāras uzskaņojuši un sasēduši skolas parkā zem ozola, uzsākām kopīgu muzicēšanu, kas beidzās ar kopīgu danci, atvadām un norunu satikties, kad visi darbi būs pabeigti un Druvienas jauniešu radošo aktivitāšu un brīvā laika centrs būs gatavs uzņemt pirmos ciemiņus.

Kopā paveiktais darbs un jauniešu iniciatīva ir vēl viens solis tuvāk jauniešu centra izveidei un iedvesma arī turpmāk pašu spēkiem realizēt dažādas ieceres.

Līva Černoglazova

100_5704 100_5709 100_5711 100_5732 100_5737

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: