Daudzfunkcionālais kopienas centrs „Saulrozītes” Sīļukalna pamatskolā

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2012. gada, īstenojot projektus:Daudzfunkcionālais kopienas centrs „Saulrozītes” (2012-2013), Pakalpojumu serviss pasākumu organizēšanā (2013), Zaļais stūrītis Sīļukalnam (2013) un Mazo rūķu lielie darbi (2013).

  Mērķis: Saglabāt Sīļukalna pamatskolu kā izglītības, kultūras un sociālo centru, radot vietu, kur cilvēki var apgūt jaunas zināšanas un pieredzi un iesaistīties dažādās brīvā laika pavadīšanas aktivitātes radošā un pozitīvā vidē, kā arī sekmēt inovatīvus risinājumus mūžizglītības, nodarbinātības un sociālajā jomā saskaņā ar iedzīvotāju vajadzībām un izmantot vietējās kopienas resursus.

Galvenie darbības virzieni:

Daudzfunkcionālais kopienas centrs „Saulrozītes ” ir vieta, kur vienmēr ir kāds, kurš uzklausa, palīdz, atbalsta; vieta, kur var apgūt jaunas zināšanas, attīstīt prasmes un iemaņas – pastāvīgi darbojas šūšanas istaba, jauno velosipēdistu skola, dažādas radošās darbnīcas, piemēram, floristika, adīšana, kulinārija. Centrā tiek piedāvāta iespēja saņemt lauksaimniecības speciālista, pavāra,  medicīnas darbinieka,  psihologa un jurista konsultācijas, kā arī izmantot pakalpojumu servisu pasākumu organizēšanā.

Uzņēmīgākie iedzīvotāji jauniegūtās un jau iepriekš esošās prasmes var izmantot un saviem darbiem var piedalīties izstādē – pārdošanās, tādējādi uzlabojot ģimeņu materiālo stāvokli.

Daudzfunkcionālais kopienas centrs ir arī vieta, kur var atpūsties, lietderīgi pavadīt brīvo laiku; vieta, kur atbalstīt  ģimeni kā sabiedrības pamatu, veidojot  kopienas nākotni. Notiek atpūtas pasākumi pirmsskolas vecuma bērniem kopā ar vecākiem, vecvecākiem, vecākiem, sākumskolas skolēniem.

Ir izveidots nomas – apmaiņas punkts, kur iedzīvotājiem ir iespēja iznomāt sporta inventāru, elektropreces un traukus galda klāšanai līdz 50 cilvēkiem, aktīvi darbojas lietoto, sadzīvei noderīgo mantu un apģērbu nodošana/maiņa.

Labiekārtots pagasta centrs, izveidojot jaunu atpūtas vietu, kas piedāvā pieaugušajiem un bērniem iespēju atpūsties absolventu stādītā birzī.

Rezultāts:

–          Nomas- apmaiņas punkts – populārākā vieta Sīļukalnā!

–          Izglītojošs centrs – mūžu dzīvo, mūžu mācies!

–          Radošās darbnīcas – apslēpto talantu atklāšana!

–          Šūšanas istaba – šujam ar prieku sev un citiem par prieku!

–          Atpūtas istaba – superīgākais stūrītis bērniem!

Partneri: vecāku un skolotāju biedrība  „Saulrozītes”

 Kontakti: bernanemarija@inbox.lv

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: