Ciemiņu nedēļa Dunavā

Vienmēr prieks uzņemt ciemiņus, kuri mēro tālu ceļu pie mums uz Dunavu. Mūs silda doma – ja brauc, tātad pie mums ir ko redzēt, ar kaut ko esam īpaši. Iepriekšējā nedēļa patiešām bija ciemiņu un ciemošanās nedēļa. Pirmdien līdz tumsiņai runājāmies ar SFL pārstāvjiem un iniciatīvas izvērtējājiem, trešdien bijām aizbraukuši uz Jersiku lūkot, kā viņiem sokas ar projekta darbiem, smelties idejas. Ceturtdien uzņēmām nopietnu komisiju, jo Jēkabpils novads piedalās konkursā “Eiropas gada pašvaldība – 2013”. Rādījām un stāstījām par ieguvumiem projektos, par to, kā dzīvo Dunavā un daudz dara, lai vietējiem te būtu daudzas iespējas gan izglītoties, gan saņemt sociālos pakalpojumus utt. Un mums patīk tas, ko mēs darām. Jauku nedēļu vēlot, Astra Liopa, projekta vadītāja

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: