Mēneša arhīvs: September, 2013

Ciemiņu nedēļa Dunavā

Vienmēr prieks uzņemt ciemiņus, kuri mēro tālu ceļu pie mums uz Dunavu. Mūs silda doma – ja brauc, tātad pie mums ir ko redzēt, ar kaut ko esam īpaši. Iepriekšējā nedēļa patiešām bija ciemiņu un ciemošanās nedēļa. Pirmdien līdz tumsiņai runājāmies ar SFL pārstāvjiem un iniciatīvas izvērtējājiem, trešdien bijām aizbraukuši uz Jersiku lūkot, kā viņiem sokas ar projekta darbiem, smelties idejas. Ceturtdien uzņēmām nopietnu komisiju, jo Jēkabpils novads piedalās konkursā “Eiropas gada pašvaldība – 2013”. Rādījām un stāstījām par ieguvumiem projektos, par to, kā dzīvo Dunavā un daudz dara, lai vietējiem te būtu daudzas iespējas gan izglītoties, gan saņemt sociālos pakalpojumus utt. Un mums patīk tas, ko mēs darām. Jauku nedēļu vēlot, Astra Liopa, projekta vadītāja

Mēs Vārkavā esam mainījušies

Rudens ir izvērtējumu un ražas laiks. Atskatoties uz aizvadīto, varu teikt, ka, pateicoties SFL atbalstam, mēs skolā esam kļuvuši mazliet savādāki un sapratuši, cik svarīga katrai vietai ir vietējā kopiena un tās tradīcijas. Ja pirms tam skolā gan mācību darbs, gan ārpusskolas pasākumi noritēja bez pārāk ciešas saites ar vietējo kopienu, tad tagad bez vietējiem cilvēkiem mēs nemaz nevaram iedomāties gan daudzas mācību stundas, gan jaukos skolas pasākumus. Un viņi arī. Nu esam iemācījušies ieklausīties, ieskatīties un izprast vietējo cilvēkus dziļāk. Es personīgi ieraudzīju, cik vietējiem cilvēkiem skaistas dvēseles, cik viņi strādīgi un cik dziļas šiem cilvēkiem vietējās tradīcijas. Es sapratu, ka mēs neesam piesēdušies, aprunājušies, uzklausījuši, sapratuši un pazinuši viens otru, kaut gan dzīvojam tepat blakus. Turpināt lasīt…

Sīļukalna ziņas

Sīļukalna pamatskolā raiti rit projekta īstenošanas darbi, un informācija par tiem regulāri tiek atspoguļota skolas mājas lapā. Ieskatieties arī jūs: http://www.silukalnapamatskola.lv/20122013/sorosa-fonda-latvijai-projekts

Jersikā apglezno stiklu

DSCF4353Uz pirmās rudens lapas krāsainās, sev smaidu uzzīmējām un sevī pīlādžogu krāsainumu tvērām! – Ar šādu noskaņu 16.septembrī Jersikas pamatskolā notika ceturtā radoša nodarbība – „Stikla apgleznošana”. Nodarbības dalībniekiem tika piedāvāta iespēja iemācīties apgleznot stikla, keramikas un porcelāna traukus. Stikla apgleznošana, protams, prasa zināmas iemaņas zīmēšanā, bet arī tie, kuri neprata zīmēt, varēja izmantot visas iespējamās metodes un paņēmienus, lai tomēr izdaiļotu izstrādājumu (tējas krūzi). Turpināt lasīt…

Jaunannā sportiska vasara un ražīgs rudens

Ielu vingrošanas nodarbības (4)Aizvadītā vasara bija saulaina, priecīga un sportiska, jo Jaunannā divreiz nedēļā notika SFL atbalstīto programmu „Aktīvais sports” un „Ielu vingrošana” nodarbības. „Aktīvā sporta” nodarbībās piedalījās 20 dažāda vecuma iedzīvotāji – gan puiši, gan meitenes, kurus saista futbols, volejbols un skriešana. Jauniešiem bija iespēja apgūt un izprast ne tikai šo sporta veidu noteikumus, pamatelementus, spēlētāju darbības laukumā, bet arī izkopt un pilnveidot savu fizisko sagatavotību. Turpināt lasīt…

Baltinaviešu ekskursija uz Likteņdārzu

20092013515320. septembrī baltinaviešu – vēstures interesentu grupa devās ceļā uz Likteņdārzu un Kokneses pilsdrupām vēstures skolotājas Intas Ludboržas vadībā. Inta kopš gada sākuma Baltinavas vidusskolas Paaudžu centrā vada novada vēstures mantojuma darbnīcu. Ekskursija mums bija lieliska iespēja izbaudīt aizejošās vasaras pēdējās siltās dienas aizraujošā ceļojumā uz neparastu un skaistu Latvijas vietu. Dodoties ceļā, es biju tikai dzirdējusi, ka tiek būvēts Likteņdārzs, bet, kur tas ir un, kāda ir tā nozīme, nebija skaidru priekšstatu. Turpināt lasīt…

Vecāku skoliņa Druvienā: sākums, kas turpināsies

100_5887Sūtu kārtējo ziņu par ļoti jaukajām Vecāku skoliņas nodarbībām pie mums, Druvienas pamatskolā. Šodien notiek otrā nodarbība – rokdarbi un zīmēšana kopā ar bērnu. Iegāju paskatīties un nofotografēt, kā viņiem veicas un nebeidzu smaidīt. Tādas sajūtas kādu laiku nebija piedzīvotas, jo pašas bērni jau lieli un mazbērnu vēl nav. Kā jaunās mammītes darbojas kopā ar bērniem – tik pozitīvas emocijas, smiekli, jautri izsaucieni! Turpināt lasīt…

Kauguros ir pārliecināti – adīt ir forši!

2013-09-17 17.42.52wKad, gatavojot septembra nodarbību sarakstu projektā “Skola iziet Ciemā”, Kauguru pamatskolas direktore Iveta paziņoja, ka labās saimniekošanas prasmju nodarbībai skolotāja Ilva ir pieteikusies rādīt modernu rokdarbu prasmes, kuras esot apguvusi kādos speciālos kursos, visas saausījāmies. Tā kā nekas vairāk nebija zināms, tik vien, ka lieta saistīta ar adīšanu, izklausījās patiesi intriģējoši. Kā jau allaž, paziņojumu par nodarbību izlikām arī Trikātā – pieteicās gan meitenes no skolas, gan arī vairākas jau pieredzējušas adītājas. Tāpēc, kad skolotājas uzdevumā devos pirkt materiālu nodarbībai un uzzināju, ka jāpērk zeķu dzija, man dūša sašļuka, nodomāju – saaicināju adītājas ar stāžu, bet tagad būs jāmācās zeķi adīt. Turpināt lasīt…

Daudzfunkcionālais kopienas centrs „Saulrozītes” Sīļukalna pamatskolā

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2012. gada, īstenojot projektus:Daudzfunkcionālais kopienas centrs „Saulrozītes” (2012-2013), Pakalpojumu serviss pasākumu organizēšanā (2013), Zaļais stūrītis Sīļukalnam (2013) un Mazo rūķu lielie darbi (2013).

  Mērķis: Saglabāt Sīļukalna pamatskolu kā izglītības, kultūras un sociālo centru, radot vietu, kur cilvēki var apgūt jaunas zināšanas un pieredzi un iesaistīties dažādās brīvā laika pavadīšanas aktivitātes radošā un pozitīvā vidē, kā arī sekmēt inovatīvus risinājumus mūžizglītības, nodarbinātības un sociālajā jomā saskaņā ar iedzīvotāju vajadzībām un izmantot vietējās kopienas resursus.

Galvenie darbības virzieni:

Daudzfunkcionālais kopienas centrs „Saulrozītes ” ir vieta, kur vienmēr ir kāds, kurš uzklausa, palīdz, atbalsta; vieta, kur var apgūt jaunas zināšanas, attīstīt prasmes un iemaņas – pastāvīgi darbojas šūšanas istaba, jauno velosipēdistu skola, dažādas radošās darbnīcas, piemēram, floristika, adīšana, kulinārija. Centrā tiek piedāvāta iespēja saņemt lauksaimniecības speciālista, pavāra,  medicīnas darbinieka,  psihologa un jurista konsultācijas, kā arī izmantot pakalpojumu servisu pasākumu organizēšanā.

Uzņēmīgākie iedzīvotāji jauniegūtās un jau iepriekš esošās prasmes var izmantot un saviem darbiem var piedalīties izstādē – pārdošanās, tādējādi uzlabojot ģimeņu materiālo stāvokli.

Daudzfunkcionālais kopienas centrs ir arī vieta, kur var atpūsties, lietderīgi pavadīt brīvo laiku; vieta, kur atbalstīt  ģimeni kā sabiedrības pamatu, veidojot  kopienas nākotni. Notiek atpūtas pasākumi pirmsskolas vecuma bērniem kopā ar vecākiem, vecvecākiem, vecākiem, sākumskolas skolēniem.

Ir izveidots nomas – apmaiņas punkts, kur iedzīvotājiem ir iespēja iznomāt sporta inventāru, elektropreces un traukus galda klāšanai līdz 50 cilvēkiem, aktīvi darbojas lietoto, sadzīvei noderīgo mantu un apģērbu nodošana/maiņa.

Labiekārtots pagasta centrs, izveidojot jaunu atpūtas vietu, kas piedāvā pieaugušajiem un bērniem iespēju atpūsties absolventu stādītā birzī.

Rezultāts:

–          Nomas- apmaiņas punkts – populārākā vieta Sīļukalnā!

–          Izglītojošs centrs – mūžu dzīvo, mūžu mācies!

–          Radošās darbnīcas – apslēpto talantu atklāšana!

–          Šūšanas istaba – šujam ar prieku sev un citiem par prieku!

–          Atpūtas istaba – superīgākais stūrītis bērniem!

Partneri: vecāku un skolotāju biedrība  „Saulrozītes”

 Kontakti: bernanemarija@inbox.lv

Piektdiena, 13.datums Viļakas ļaudīm

Vilaka 1w13.septembrī bija pienācis laiks kārtējam Viļakas pamatskolas „Skolēnu vecāku biedrības” projekta „Kopienu darbības veicināšana: aktīvai pilsoniskai līdzdalībai un nabadzības mazināšanai” notikumam. Ieplānotais pieredzes apmaiņas brauciens veda pie projekta partneriem Briežuciemā un Baltinavā, kur NVO sadarbībā ar skolām veic ļoti aktīvu darbību. Viļakiešus laipni sagaidīja Briežuciema pamatskolas kolektīvs un „Saulessveces” vadītāja Silvija Ločmele. Turpināt lasīt…