Rotaļu laukuma labiekārtošana Malienā

DSCF4525wPirms vairāk kā 10 gadiem pie Malienas skolas tika izveidots sporta spēļu un rotaļu laukums. Šopavasar secinājām, ka laukums savu laiku nokalpojis, nepieciešama atjaunošana, daži laukuma elementi ir pat bērnu dzīvībai bīstami un neizmantojami. Kopīgiem spēkiem – skola, pagasta pārvalde, pagasta iedzīvotāji un ar SFL finansiālu atbalstu 500 EUR apmērā, rīkojot talkas vasaras mēnešos, labiekārtojām un atjaunojām šo laukumu. Nu mums pie skolas ir labiekārtota atpūtas vieta, kur sakoptā un drošā vidē ģimenei ar bērniem pavadīt brīvo laiku. Ir atjaunota liela smilšu kaste, līdzsvara baļķis, uzstādītas šūpoles, tīkli, kur rāpties un atpūsties, izgatavotas un uzstādītas atkritumu tvertnes un soliņi. Mīļš paldies talciniekiem, cilvēkiem, kuri neliedza savu atbalstu un palīdzību laukuma tapšanā: Malienas skolas audzēkņiem un skolotājiem, pagasta darbiniekiem, bērnu vecākiem Ilgonim Āboltiņam, Dacei Ģeidānei, Raivim Ābeltiņam, Mārai Zihmanei, Marijai Aļeksjukai, Tatjanai Smirnovai, skolas saimniekam Ilgvaram Peperniekam, skolas absolventiem Uģim Jēgeram un Uģim Šķenderam. Liels paldies Raitim Bušmanim par dāvināto smilšu kravu laukumam, Andim un Ivim Cingleriem par smilts transportēšanu.

Mūsu skolas absolvents Uģis Šķenders bija tas, kurš izdomāja rotaļu laukuma skici, pēc kuras tika laukums pārveidots. Viņš arī uzņēmās darbu plānošanu un vadīšanu. Mēs patiesi esam lepni un priecīgi par Uģa iniciatīvu un nesavtīgo atbalstu. Esam sapratuši, ka KOPĀ darot mēs varam paveikt labas lietas!

Ieva Baltā-Pilsētniece, nodibinājums „ Malienas skolas fonds”

DSCF3622 DSCF4530w DSCF4531w

komentāri


Tavs viedoklis ir svarīgs: