Jaunsilavieši darbojas no Dzejnieka dārza līdz Ķīnas mūrim

Priedes sāk dzīvi Dzejnieka dārzā-w2012./2013. mācību gads Līvānu novada Jaunsilavas pamatskolā aizritēja UNESCO un Sorosa Fonda – Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” zīmē. Latvijā ir 20 UNESCO asociētās skolas, kas viena otrai palīdz un cieši sadarbojas. Mūsu tuvākie draugi ir Jēkabpilī, Riebiņos un Daugavpilī. Jaunsilavas skolas izvēlētais darbības virziens ir pasaules un nacionālā materiālā un nemateriālā mantojuma izglītība. Liels ieguvums ir SFL atbalsts mazajām lauku skolām, jo projekta „Kaskurkadis kāpj kalnā” radošās darbnīcas palīdz realizēt UNESCO skolas daudzās aktivitātes.Atsaucoties uz UNESCO aicinājumu piedalīties koku stādīšanas akcijā „ Iestādi 100 000 000 koku!”  Jaunsilavas pamatskolā maija sākumā uz dzīvi ieradās 50 dažādu sugu koki: pīlādži, kļavas, priedes, ozoli, kadiķi un sudrabegle. Pirmos kociņus iestādīja novada latviešu valodas un literatūras skolotāji, ko uz metodiskās apvienības semināru Jaunsilavās tieši I.Ziedoņa dzimšanas dienā pulcēja apvienības vadītāja Sandra Kivleniece. Tad arī tika nolemts jaundzimušo dārzu veltīt Dzejnieka piemiņai. Visčaklāk kociņus laistīja absolventi, kas izvēlējās stādīt ozolus un sudrabegli. Vēlāk, vasaras mēnešos, par kociņiem rūpējās skolēnu pašpārvaldes prezidenta Artūra Bjalkovska skolēnu komanda un skolas darbinieki, īpaši čaklā dārzniece Elza Zalāne.

Koku stādīšanas akciju Latvijā organizēja UNESCO nacionālā komisija. Pateicoties Latvijas Valsts mežu dāvinājumam, Daugavpils stādu placī varējām izvēlēties kociņus pēc sirds patikas, tiešām lielisku stādmateriālu jau krietnā augumā. Piegādi noorganizēja Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers, bet atsaucīgais šoferis Ilgvars Otaņķis nesavtīgi ziedoja savu laiku, lai visu bagātību ievietotu transportlīdzeklī un pēc tam izkrautu topošā dārza teritorijā.

Taču šī nebūt nebija vienīgā UNESCO skolu aktivitāte, kas notika Jaunsilavas pamatskolā. Ar labiem panākumiem piedalījāmies izdevniecības „Lielvārds” organizētajā konkursā ”Darini kalendāru!” Konkursa darbi tapa darbnīcā „Kompēteri”. Ieguvumi bija gan morāli, gan materiāli. Devītās klases komanda piedalījās Rīgas Pārtikas ražotāju vidusskolas organizētajās UNESCO skolu orientēšanās sacensībās Rīgas centrā un Vecrīgā. Organizējām pasākumu visai skolai, atzīmējot starptautisko ūdens aizsardzības dienu, kā arī nodarbības par finanšu plānošanu sadarbībā ar SEB banku. Vērienīgi atzīmējām R.Blaumaņa, J.Vītola un P.Valdena 150 gadu jubilejas.

Rūdolfa Blaumaņa piemiņas dienu sagatavoja radošā darbnīca „Klaberkaste” J.Usāres un  „ Kikergaiļi” L.Zepas vadībā.

J.Vītolam veltījām koncertlekciju, ko organizēja mūzikas skolotājs Artūrs Savickis un atraktīvā devītā klase.

Izcilajam koksnes ķīmiķim Paulam Valdenam veltījām veselu neparastu, aizraujošu ķīmijas un fizikas eksperimentu dienu, ko vadīja ķīmiķe Līga Slica un fiziķe Gunta Švirksta.

Imanta Ziedoņa 80.dzimšanas dienā dzeju un pasakas skandēja, un dziesmas dziedāja ne vien jaunsilavieši, bet ar sirsnīgu „ Dzintara pasaku” sveicienu uzstājās arī Līvānu 1.vidusskolas skolotāja Inese Magdaļenoka.

Katru pasākumu ietvēra radošās darbnīcas „Koloristi” īpašā aura, kas izpaudās lieliskā noformējumā. Par to parūpējās darbnīcas vadītāja Dace Zvirbule kopā ar saviem palīgiem.

Vasaras nometnes jaunieši pie Lielā Ķīnas mūraAktivitātes nenorima arī vasarā. Pēc Dziesmusvētkiem Jaunsilavas pamatskola deleģēja 2 pārstāves no Latvijas uz starptautisko Bērnu un jauniešu vasaras nometni Ķīnā, Suzhou pilsētā netālu no Šanhajas. UNESCO nacionālā komisija atbalstīja mūsu kandidātes – Jaunsilavas pamatskolas 9.klases skolnieci Martu Bulāni un Rudzātu vidusskolas absolventi Leldi Marcinkeviču dalībai nometnē, kur bērni un jaunieši vecumā no 13 līdz 21 gadam starptautiskā komandā tika iepazīstināti ar pasaules kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas nozīmi un problēmām.

Nav jau viegli Ķīnas vasaras karstumā angļu valodā cauru dienu nedēļas garumā klausīties gudras lietas, taču mūsu meitenes kaunā nekrita. Īpašs pārdzīvojums bija ekskursija uz tālo Pekinu un Lielā Ķīnas mūra apskate. Un vispār – tāda pieredze! Vienām pašām, bez pieaugušo palīdzības nokļūt tālajā Suzhou! Tikt ar visu galā lidostās, taksometros, metro un istabiņās, kur tu esi vienīgais no Eiropas. Gan Lelde, gan Marta teic lielu paldies UNESCO nacionālajai komisijai, īpaši Ilzei Dalbiņai, par nesavtīgo palīdzību ceļojuma sagatavošanās posmā, Ķīnas vēstniecībai par laipni dāvātajām bezmaksas vīzām, bet jo īpaši atsaucīgajiem Līvānu novada uzņēmējiem- sponsoriem, mecenātiem, labvēļiem- visu šo apzīmējumu nepietiek, lai izteiktu sirsnīgu pateicību Kasparam Stikānam(RNSD), Ziedonim Zepam (SIA „ Bioķīmiskā rūpnīca”), Vitālijam Beļinskim (SIA „ Baltik Sistēm”), mūsu ilggadējam atbalstītājam Pēterim Romanovskim (Līvānu kūdras fabrika) un Gada cilvēkam Daumantam Pfafrodam (SIA „ Z-Light”).  Kultūru un izglītību visos laikos ir balstījuši gaiši prāti un dziļa intelekta cilvēki. Jaunībā prieks par pasauli kvēlo viskošāk, un piedzīvojumiem ir īpaša aura. To ceļojumā uz tālo Ķīnu izbaudīja novada meitenes- Lelde un Marta – vienīgās no Latvijas. Lai veicas mūsu mecenātiem un viņu uzņēmumiem!

Anastasija Kaktiniece, SFL un UNESCO projektu koordinatore Jaunsilavas pamatskolā

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: