Apes novada NVO forums – satikšanās un iepazīšanās ar savējiem

Biedrību prezentācija19. jūlijā Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā notika NVO forums, kuru organizēja biedrība „Apes Attīstības Atbalsta klubs”, un kas tika organizēts Pārmaiņu skolu iniciatīvas 2. komponentes „Pilsoniskās līdzdalības veicināšana un prasmju attīstīšana” ietvaros. Iepazīstoties ar oficiāli reģistrētajām biedrībām novadā, atklājām, ka tādas ir 26, bet dzirdējuši bijām tikai par ceturto daļu. Pasākumā sevi prezentēja 11 Apes novada biedrības, tāpat bija ieradušies pārstāvji no organizācijām, kuras pārklāj Apes novadu – Alūksnes Apes novada fonds, Alūksnes lauku partnerība, kuri arī finansiāli atbalsta biedrību aktivitātes. Ļoti priecēja tas, ka forumā piedalījās domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētājas vietnieks, novada izpilddirektors, novada izglītības speciālists, novada attīstības nodaļas vadītāj, un piedalījās, kā uzsvēra foruma dalībnieki, no sākuma līdz beigām., kas liecina par NVO lielo nozīmīgumu novada attīstībā.

Uzrunas un prezentācijas bija īsas un kodolīgas, bet vistrāpīgākā, mūsuprāt, bija par 84 gadus veco vīramāti, kura ilgi knibinājās gar cukura aizvietotāju, dabūja kāroto, piebilstot: „Visu moužu jāmācās, citāidi kapejs būs jādzer bez cukura!” Darbojoties grupās , tika izvēlēti divi virzieni – mūžizglītība un darbs ar jauniešiem jeb jauniešu darbs.

Noslēgumā katrs izteica gan pozitīvo, gan negatīvo vērtējumu forumam. Mīnusiņi – neieradās dažās biedrības, kuras reāli darbojas, nepieciešama labāka informācijas aprite novadā, nepietika laika darbam grupās. Plusiņi – uzzināts par NVO darbību novadā, idejas jauniem projektiem, iepazīšanās ar radošiem un strādāt gribošiem cilvēkiem ,un gandrīz visi uzsvēra pozitīvo gaisotni un labo organizāciju.

Foruma laikā biedrība „Apes Attīstības Atbalsta klubs” pasniedza pašvaldības pārstāvjiem Apes novada karogu, kuru pašas meitenes darināja ar izšujamo tehniku, kura tika iegādāta realizējot projektu iepriekšējos gados.

biedrība AAA KLUBS  pasniedz Apes novada karogu Jauniešu darba grupa NVO foruma atklāšana

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: