Sīļukalnā darbu uzsācis projekts „Mazo rūķu darbnīca”

P5220966wSīļukalna pamatskolā projekta „Atbalsts pirmsskolas vecuma bērniem un viņu ģimenēm” ietvaros darbojas „Mazo rūķu darbnīca”, kurā top radoši mazo rūķu lielie darbi. Šī projekta mērķis ir veicināt pirmsskolas vecuma bērnu attīstību un sagatavošanu skolai, sniegt atbalstu ģimenēm ar pirmsskolas vecuma bērniem. Pirmsskolas vecuma bērni, viņu vecāki un vecvecāki tiek aicināti aktīvi apmeklēt radošās nodarbības, kurās tiek veicināta bērnu attīstība visos darbības veidos, sekmējot runas attīstību, sensoro audzināšanu, konstruēšanas, aplicēšanas, zīmēšanas u.c. iemaņas.

Tiek rīkotas attīstošās nodarbības un izglītojoši pasākumi – mazie un lielie rūķi vienoti dziesmā un dejā, sporta svētkos un veselības dienās, spēļu un rotaļu pasaulē, vienoti dažādās rokdarbu aktivitātēs, darbojoties dažādās tehnikās, ar dažādiem materiāliem – papīru, krāsām, plastilīnu, dabas materiāliem, adatu, diegu, dziju u, c.

Veselības dienu ietvaros, jūlijā darbosies „Vecāku mazā skola”. Ir plānota vecāku, bērnu tikšanās ar fizioterapeiti B. Antonovu, kura lasīs lekciju „Pareizu kustību pielietošana ikdienā” un būs vingrinājumi uz bumbas. Ne mazāk interesanta būs ekskursija pa sava pagasta skaistākajām vietām.

Rudenī vecākiem būs iespēja vērtēt bērnu prasmes skaitīt dzejoļus, stāstīt pasakas konkursā „Mēs savai Latvijai…”,piedalīties dažādās izstādēs un apmeklēt pasākumus.

Maija mēnesī mazie rūķi bija par zaļu Latviju-apzaļumoja puķu dobi pie skolas, pārstādīja puķu stādus, piedalījās 1.- 4.klašu pasākumā „Ai, vasara, vasariņa”, kopā gāja rotaļās, kuras vadīja sākumskolas „rotaļnieki”, dziedāja līdzi dziesmiņas un jautrojās maskās.

14.jūnijs -Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena pulcināja vienkopus mazos rūķus un viņu vecvecākus u.c. interesentus uz kopīgu atceres brīdi. Skolā tika uzaicināts Pieniņu draudzes mācītājs Aigars Bernāns, kurš ļoti interesanti, saistoši stāstīja un rādīja uzņemtos video par ekspedīcijas braucienu uz Sibīriju pie Sibīrijas latviešiem. Īpaši aizkustinātas par dzirdēto bija vecmāmiņas, kurām šie skarbie stāsti atsauca atmiņā bērnībā piedzīvotās ainas, kuras gribētos aizmirst un novēlēt, lai mazbērniem nekad nenāktos piedzīvot šādus brīžus.

Mazie rūķi iepazina ētiskās un kristīgās mācības pamatus, radoši zīmējot, krāsojot un veidojot kolāžu-„Dievs rada pasauli”. Ar rotaļas „Labie vārdi” palīdzību bērni stiprināja ne tikai emocionālu, bet arī fizisku kopības izjūtu; rotaļnodarbības „Atzīšanās” laikā bērni zīmēja katrs savu sargeņģelīti, izrotāja to, ievietoja balonā un palaida gaisā kopā ar sargeņģelītim uzticēto, uzzīmēto blēņu vai nedarbu ar apņemšanos-nekad tā vairs nedarīt.

Vēl ir daudz skaistu ideju, ko plānojam turpmāk īstenot un, tikai, pateicoties Sorosa fonda – Latvija iniciatīvai „Pārmaiņu iespēja skolām” – tas ir iespējams!

P5220954w P5220968w

Projekta vadītāja Iveta Upeniece

komentāri


Tavs viedoklis ir svarīgs: