Mēneša arhīvs: June, 2013

Lapa 2 no 4

Izvaltā bērnus priecē pašu gatavotas maskas

bilde2Bērnības svētki Izvaltā ir sena tradīcija. Tie ir vieni no skaistākajiem svētkiem – viss tiek veltīts bērnam: skaisti tērpi, izšūpošanās šūpolēs krustvecāku pavadībā, īpašie viesi – šoreiz zaķi, atrakcijas, dāvanas, spēles, gaisa baloni, ziepju burbuļi, vēl un vēl, un arī radu prieks. Tas bija un ir spilgtākais, redzamākais un populārākais gada pasākums. Īpašs paldies pienākas masku autorei un šuvējai, entuziastei Vijai Delverei. Turpināt lasīt…

Vijciemā top krāsains sporta laukums

2.komponente_Vijciems_13.06.2013_foto4.wVijciema pamatskolas sporta laukumā norisinās dažādas sporta aktivitātes gan skolēniem, gan pieaugušajiem. Sporta laukumā esošais inventārs ir nolietojies, krāsa drūma un izbalējusi. Tādēļ 11. jūnijā Vijciema pamatskolas sporta laukumā  notika talka, kuras laikā tika nokrāsots vingrošanas aprīkojums. Atjaunot krāsojumu, šoreiz izvēlējāmies gaišākas un priecīgākas krāsas, lai bērniem būtu jautrāk un patīkamāk nodarboties ar sportiskajām aktivitātēm. Aicinājumam uz talku atsaucās daudzi vijciemieši, tādēļ darbs veicās raiti un nokrāsoti tika ne tikai vingrošanas stieņi, bet arī vagoniņš. Turpināt lasīt…

Izvaltas jaunieši mācās darboties kopā

Jau sen Izvaltā virmoja doma, ka vajadzētu sa pulcēties aktīvajiem jauniešiem, kuri varētu, gribētu un darītu tās lietas, kuras pašu sirdīm tuvas. Katram jaunietim ir ideja, kā uzlabot savu dzīvi vietējā pašvaldībā. Tomēr ne katrs zina, kā labāk paust savas idejas un izprast aktīvas līdzdalības veidus un iespējas. tieši tādēļ lieliski, ka, vēloties sniegt savu ieguldījumu vietējās sabiedrības dzīvē un piedaloties pilsoniskās līdzdalības mācībās, izvaltietēm Ausmai un Lienei bija iespēja: Turpināt lasīt…

Cik patstāvīgas ir mūsu skolas?

Uz šo jautājumu tikko,  stāstot par jaunumiem Briežuciemā, burvīgi atbildēja Silvija Ločmele. Lūk, kā: “Patiesībā mūsdienu skolai ir ja ne juridiskas, tad morālas pašnoteikšanās tiesības – prasme un vēlme darīt  visu, lai būtu, lai eksistētu, un lai šī eksistence būt jēgpilna un kvalitatīva.” Ar šādu pieeju ikviena diena, vieta un visa Latvija tiešām kļūst jo dienas jo labāka, un mūsu skolās aug lepni, čakli un sirsnīgi cilvēki.

Kas Murmastienē noticis maijā

peldesanaMaija sākumā lieli un mazi murmastienieši aktīvi piedalījās Murmastienes sakopšanā. Murmastienes pamatskolas apkārtnes talkā līdzdarbojās arī bērnu vecāki. Pēc skolas apkārtnes sakopšanas talkotāju darba spars noderēja arī Martas birzs teritorijā, kur jau rosījās citi pagasta ļaudis. Maija mēnesis ir bagāts ar svētku dienām un savas apkārtnes sakopšana ir pats par sevi saprotams. Pirmsskolas vecuma bērni kopā ar savām skolotājām gatavoja prieka pilnus brīžus savām ģimenēm, aicinot uz Ģimenes dienai veltītu koncertu, kurā katrs mazais ķipars veltīja dziesmu klātesošajiem, kaut uz mazu brīdi ļaujot saviem tuvajiem aizmirst ikdienas steigu, pabūt kopā. Turpināt lasīt…

Briežuciemā sākusies Pepijas Garzeķes vasaras skola

DSCN1331Šajā vasarā otrdienas un ceturtdienas Briežuciema mazajiem ķipariem būs laimīgās dienas, jo darbu ir uzsākusi Pepijas Garzeķes vasaras skola. Vai, cik smaidu un spiedzienu mēs piedzīvojām atklāšanas dienā 4.jūnijā, kad baloniem piepildītajās „Saulessveces” telpās ieradās pirmie vasaras skolas dalībnieki! Ļoti liels prieks, ka interesi izrāda arī vecāki, kas labprāt piedalās vasaras skolas aktivitātēs, līdzdarbojas mākslinieciskās izpausmēs, radot tik pat interesantus darbus kā bērni, kā arī paspēj izšūpināt bērnus pastaigas laikā. Šī būs mūsu kopīgā vasara! Pepija Garzeķe Briežuciemā

Rubenē treniņš notiek kopā ar divkārtējo olimpisko čempionu Māri Štrombergu

Rubenes puiši un meitenes zina, kā izmantot mūsu olimpiskā čempiona Māra Štromberga tuvumu. Cik vareni gājis kopīgajā treniņā, variet apskatīties bildēs Kocēnu novada domes mājaslapā  http://www.valmierasnovads.lv/lv/page/403/1573# Tā, lūk,  sadarbojas vienas kopienas ļaudis!

Zaņā draudzīgi sporto ģimenes un draugu kompānijas!

jūnijs. wSestdien, 8. jūnijā pie Zaņas pagasta sporta angāra norisinājās Ģimeņu sporta svētki, kurās atļauts startēt bija arī draugu kompānijām. Ģimeņu sporta svētku idejas autors bija Sandis Gedominskis, kurš projekta „Sabiedrisko centru attīstības turpinājums Saldus novadā” ietvaros sava un kaimiņu pagastu iedzīvotājiem organizē aizraujošas sporta nodarbības un pasākumus. Lai līdzvērtīgi varētu konkurēt ģimenes ar maziem bērniem un ģimenes, kur ir pusaudži vai tikai pieaugušie, Sandis bija izdomājis netradicionālus sacensību veidus, kur vairāk bija nepieciešama veiksme, nevis meistarība. Turpināt lasīt…

Skaistākais stāsts no Tirzas

Un nu mūsu jaukākais labais stāsts – šīs dzejolis, kuru mācību gada beigās mums uzdāvināja divu mazu bērniņu mamma, kura pati šogad pie mums pabeidza 10.klasi. Arī viņas audžudēls, puisītis ar īpašām vajadzībām mācās mūsu skolas 3. klasē. Meitenes vārds ir Linda Kāpiņa, un no viņas esam saņēmuši atļauju dzejoļa publicēšanai. Turpināt lasīt…

Vecvecāku iniciatīvas projekts rotaļlaukuma labiekārtošanai Tirzā

SM2S_20__jauniesu rado.d-ca rot.laukuma_TirzaMums jau ir – trīs aktīvas vecmāmiņas un viens darbīgs vectēvs, vēl klāt dažas mammas un tēti un projekts var sākties! Tā, skolotāju mudināta, nosprieda mazā iniciatīvas grupa, lemjot uzdāvināt bērniem jaunas šūpoles un laivu. Par projekta līdzekļiem iegādājās krāsas, paši sameklēja vecu laivu, sarunāja, kas un kā to atjaunos. Pagasta pārvalde palīdzēja nojaukt vecās šūpoles, bet jaunieši un skolas bērni radošo darbnīcu laikā palīdzēja krāsot un atjaunot ierīces rotaļu laukumā. Turpināt lasīt…