Mācību gada kopsavilkums Druvienas pamatskolā

100_5118.w31.maija rīts Druvienas pamatskolā aizsākās ar tradicionālo svinīgo pasākumu skolas zālē, kad paldies tika teikts skolēniem un viņu skolotājiem – mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu un sporta sacensību uzvarētājiem, kā arī vecākiem, kuri īpaši atbalstījuši skolu šajā mācību gadā. Sekmējot un motivējot skolēnus piedalīties dažādos pasākumos Gulbenes novada un valsts mērogā, esam devuši iespēju 88% no visa kopējā skolēnu skaita augstā līmenī apliecināt savas spējas un talantus, un ar to ļoti lepojamies.

Kā apbalvojums – fotografēšanās pie skolas karoga un ieraksts skolas Goda grāmatā.

Šis mācību gads mūsu skolai bijis ļoti veiksmīgs un daudziem panākumiem bagāts. Iegūtas godalgotas vietas novada mācību priekšmetu olimpiādēs, valsts vides olimpiādē. Gan zēnu koris, gan jauktais koris veiksmīgi pārstāvējuši Gulbenes novadu Vidzemes reģiona skolēnu koru skatēs. Skolas literārais uzvedums jau tradicionāli atzīts par labāko Gulbenes novadā un Vidzemes reģionā. Arī vizuāli lietišķās mākslas izstādē – konkursā „ Kur saulīte rotājās” mūsu bērnu darbus varēja skatīt gan Gulbenē, gan Vaidavā. Augstus sasniegumus guvuši skolas sportisti, novada skolēnu sporta spēļu kopvērtējumā visās grupās iegūstot godalgotās vietas mazo skolu grupā.

Pēc svinīgās kopā būšanas un liecību saņemšanas visi kopā turpinājām mācību gada noslēgumu svinēt tradicionālajos Pagalma svētkos, kas šajā reizē tika organizēti kā Ūsiņdienas cikla noslēgums. SFL atbalstītā projekta ietvaros skolā notiek latviskās dzīvesziņas stundas. Ikvienā svētku pasākumā izdzīvojam to ritmu un tradīcijas. Ūsiņdiena pie mums atnāca ar pantāga cepšanu un ēšanu, vizināšanos zirga pajūgā, zirga jūgšanu un aizjūga piederumu iepazīšanu, Ūsiņa dziesmām un rotaļām, Ūsiņa skrējienu un spēkavīru sacensībām. Skolas parkā svētkus svinējām kopā ar skolēnu vecākiem, daudzām jaunajām ģimenēm, kuru atvasītes pat vēl nav pirmsskolas grupas audzēkņu skaitā. Milzīgs prieks par mazajiem ķipariem, kuri tik brīvi un priecīgi kustējās pa vidu lielajiem!

Tradicionālo svētku svinēšana kopienā sniedz vienreizēju kopības un piederības sajūtu.

100_5073w 100_5111.w 100_5123.w 100_5129w

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: