Brocēnos licencētas neklātienes un tālmācības programmas!

talmaciba„Tālmācība šobrīd ir mūsu lielākais lepnums,” saka Brocēnu projekta vadītāja Laura Miķelsone, un šādam apgalvojumam ir varens pamats. Neklātienes un tālmācības pamatizglītības programmas licencēšana devusi tiesisku pamatu īstenot programmas uzdevumus, kurā šobrīd sadarbībā ar latviešu svētdienas skolas „Garā pupa” (Lielbritānija, Kentas grāfiste, vadītāja Baiba Freidenfelde) brīvprātīgajiem skolotājiem pieci skolēni mācās 2., 3., 5., 6. un 7.klasē. Mācību process veidojas no skolēnu patstāvīgā darba, skolotāju konsultācijām, mācīšanās darbu un pārbaudes darbu veikšanas. 3. klases skolniece Marta Poriete, uzturoties Latvijā, vienu mācību dienu pavadīja arī Brocēnu vidusskolā, iepazīstoties ar skolu, klases biedriem un skolotājiem, gūstot priekšstatu par mācību procesu Latvijā.

talmaciba 119. aprīlī Brocēnu vidusskolas direktors E. Valters un direktora vietniece O. Ļitvinova apmeklēja Kentas skoliņu, kur svinīgos apstākļos, pasniedza 1. semestra liecības četriem skolēniem, jo 6. klases skolēns Pauls Adrians Kļaviņš kopā ar ģimeni atgriezies Latvijā, bet šo mācību gadu pabeigs tālmācības programmā, kas nodrošinās viņa veiksmīgu iekļaušanos Latvijas izglītības sistēmā savam vecumam atbilstošā klasē. Pasākumā piedalījās Latvijas Republikas vēstniecības Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē 1. sekretāre divpusējo attiecību un drošības jautājumos Ieva Jirgensone, kas izteica vēlmi arī turpmāk atbalstīt ideju par ārzemēs esošo bērnu izglītošanu atbilstoši Latvijas izglītības sistēmai.

Šobrīd tiek veidots informatīvais materiāls Brocēnu vidusskolas mājas lapai par tālmācības procesa norisi un iespējām nākamajā mācību gadā. Skolas ”Garā pupa” vadītāja B. Freidenfelde veic to skolēnu apzināšanu Lielbritānijas reģionos un citās valstīs, kuru vecāki vēlētos, lai viņu bērni nākamajā mācību gadā uzsāktu mācības tālmācības programmā. Brocēnu vidusskolas pedagogi strādā pie mācību materiālu izveides un virtuālās vides sakārtošanas.

Brocēnu vidusskolas direktora vietniece Olita Ļitvinova

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: