„Bezmaksas ekskursija pa Tirzas pagastu. Pievienojies mums!”

eks.autobus pasvaldibas tirza 01.06.13.wAr šādu saukli autobusa logos 1.jūnija rītā devāmies ceļā, lai uzzinātu vairāk par savu pagastu un vairotu pagalma svētku atkalredzēšanās prieku. Lai gan saulīte karsēja diezgan stipri un brīžiem bija grūti to izturēt, brauciens kopumā bija izdevies. Apskatījām divus muzejus, atpūtas vietu pie dīķa, raķeškrāsnis, baznīcu, biedrības namu, kā arī divas saimniecības. Piedzīvojām daudz skaistu mirkļu un cienājāmies ar dažādiem gardumiņiem: ēdām pirmās zemenes, dilles, dzērām rabarberu ķīseli.

Cilvēku acīs bija redzams neviltots prieks un bija sajūta, ka svētku reize tiek  izbaudīta ar pilnu krūti. Jaukā kopības sajūta ekskursijas dalībniekus nepameta vēl ilgi, dalībnieku atziņas bija: „Cik grūti iznākt no mājām, bet bija vērts pārvarēt sevi.” „Ja kājas turētu,  brauktu arī citur!” „Noteikti vēl piedalīšos!”,  „Šādu ekskursiju vajag vēl” .

Īpašs gandarījums bija parādīt ekskursantiem, ka mūsu pašu pagastā ir darbīgi, radoši un zinoši cilvēki, kas laipni uzņem savā saimniecībā un par to pastāstīt. Liels paldies Elitai ar ģimeni „Kalnārēs” un Ligitai ar ģimeni „Avotiņos”. Tāpat paldies Tirzas pagasta pārvaldei par transportu, kā arī visiem, kas mūs uzņēma.

Ticam, ka daudzus satiksim arī nākošajā ekskursijā uz kaimiņu pagastiem, jo ir taču labi no jauna iepazīt pašu novadu, redzēt, ko citi dara un paplašināt savu redzesloku. Un satikties!

Izmanto iespēju arī tu, un dodies ceļā kopā ar mums! Pasākuma organizatores Anete un Rasma

Projektu “Es un mani kaimiņi”, finansiāli atbalsta SFL un Atvērtās sabiedrības fondi.

Sadarbības partneri un atbalstītāji—, Biedrība „”KāpNes”, Tirzas pamatskola,  Tirzas pagasta pārvalde

eks.avotinos._tirza 01.06.13. eks.kalnares-tirza-01.06.13.

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: