Brocēnos visas durvis vaļā!

debatesBrocēnos pusotra mēneša garumā norisinājās pašvaldību iestāžu atvērto durvju dienas, kuras tika organizētas, balstoties uz uzaicinātās iedzīvotāju grupas vajadzībām. Aktivitāšu laikā Brocēnu iedzīvotājiem tika sniegta informācija par notiekošo kopienā, lauzti stereotipi, nezināšana un maldi par darbu pašvaldības iestādēs. Iedzīvotāji tika informēti par pašvaldībā esošo iestāžu darba specifiku, un tika izdoti informatīvi bukleti par iestāžu darbību un piedāvātajiem pakalpojumiem. Vairākās iestādēs atvērtās durvis tika organizētas pirmo reizi: tas bija gan izaicinājums, gan arī vērtīga pieredze, kas pārliecināja iestādes šo aktivitāti veikt biežāk. „Mēs nekad nevarējām iedomāties, ka problēmām pašvaldībā, pirms izteikt skaļus spriedumus, ir arī otra puse”, pēc atvērtajām durvīm Brocēnu novada pašvaldībā teica kāds laulāts pāris, kas atnāca uz šo pasākumu ar lielām dusmām par pašvaldībā nepadarīto, taču pēc sarunām ar pašvaldības speciālistiem ar lūzušo stereotipu viedokli, saprata, cik liela nozīme ir pilsoniskajai līdzdalībai un ka arī viņi paši daudzviet var iesaistīties un izdarīt.

Pirmo reizi atvērtās durvis notika arī ģimenes ārstu praksēs Brocēnos un iedzīvotājiem bija iespēja gan doties ekskursijā uz Saldus Medicīnas Centru, kurš daudziem ir zināms, ka slēgts, taču ekskursijas laikā pārsteidza ar savu servisu un pieejamajiem mūsdienīgajiem pakalpojumiem. Notika arī nūjošanas pasākums visu paaudžu iedzīvotajiem, kopā ar ģimenes ārstiem, kas deva iespēju neformālā un veselīgā gaisotnē runāt un diskutēt par veselību. Jāpiemin, ka visvecākā Brocēnu nūjotāja bija 88 gadus jauna kundzīte!

Atvērtās durvis Brocēnu novada Sociālajā dienestā tika organizētas pilsētas jaunajām ģimenēm ar mērķi paplašināt to informētību par iespējām un atbalstu, ko sniedz dienests jaunajiem vecākiem un bērniem vecumā līdz 18 gadiem. Notika diskusijas, vērtīgas sarunas, iedzīvotāju ieteikumu uzklausīšana, pēc kuriem sociālā dienesta darbinieki atklāja, ka aiz durvīm ir nepieciešams izvietot soliņus iestādes apmeklētājiem, kas pašiem nebija ienācis prātā!

Atvērtajās durvīs Brocēnu vidusskolā kopienas pensionāriem, bija iespēja izglītoties mūsdienu tehnoloģiju izmantošanā skolās, dodot iespēju pensionāriem pavadīt vienu mācību dienu skolā kā skolēnam, savukārt atvērtajās durvīs SIA “Brocēnu Sporta centrā” tika laipni aicināti pirmsskolas vecuma bērni un viņu vecāki, lai uzzinātu, kādā sporta veidā nākotnē darboties!

Atveriet arī Jūs savas durvis un atvērsies gan prāti, gan sirdis!

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: