Allažos talko

talka 627.aprīļa rīts Allažos bija lietains, drēgns, nejauks. Spriežot pēc visa iepriekšminētā, ne īpaši piemērots āra aktivitātēm. Latvijā šī bija Lielās talkas diena. Ko gan tādos visai nepiemērotos laika apstākļos skolas pagalmā darīja vairāk kā četri desmiti talcinieku, bruņotu ar cirvjiem, zāģiem, grābekļiem? Izrādās, ka tas bija ļoti vienkārši, jo projektā „Nāc līdzi, darīsim kopā” ir tikai viena atbilde uz jautājumu: ”Vai jūs nevarētu?” –„Ja vajag, tad būsim!”, jo bija  pienākusi kārta dabas izziņu takas izveidei pie skolas,  bet apkārtnes sakopšana un labiekārtošana bija priekšdarbi, lai skolā izveidotu Vides izglītības centru. Projekta norises laikā izveidojusies konstruktīva sadarbība ar vairākām allažnieku ģimenēm, kuru bērni mācās Allažu pamatskolā, jo viņi ir tieši ieinteresēti, lai bērni dzīvotu un mācītos harmoniskā vide. Un tā mēs, allažnieki, kā krāsainu mozaīku vācam kopā savus labos darbus, lai pašu dzīve kļūtu saturīgāka, lai vide ap mums kalpotu ne tikai ērtībai, bet arī būtu izzināma un skaista.

talka 4 talka 7 talka

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: