Tirzā uzskata: mācīties var dažādi un vecums nav šķērslis

Tirza-SM2S-20.-pirmais biznplans -Elita BirzeJā tieši tā domā Tirzā: mācīties var dažādi un vecums nav šķērslis pozitīvi raudzīties nākotnē. Lūk, kas Tirzā noticis martā: Motivācijas seminārā „Es ar sevi, es ar citiem”, ko vadīja IAC lektore, mācījās 31 dalībnieks ne tikai no Tirzas pagasta, bet arī no Druvienas un Jaungulbenes. Vecākais dalībnieks bija 75 gadus jauns! Semināra dalībnieki augsti novērtēja iespēju ne vien klausīties, bet arī diskutēt, apgūt konfliktu risināšanas stratēģiju. Gūtās atziņas noderēs, lai labāk izprastu citus un sevi, spētu veiksmīgāk iekļauties mūsdienu mainīgajā sabiedrībā. Tās ir tik dažādas, cik dažādi bija semināra dalībnieki. „Es uzzināju, ka konflikts nav tikai slikts, tajā ir arī daudz labā. Konflikti cilvēkus virza. Pārliecinājos, ka vecums nav šķērslis pozitīvi raudzīties nākotnē. Es ieteiktu šo semināru jebkuram cilvēkam, kuru interesē saskarsmes prasmes un to uzlabošana. Izpratīsi sevi- sapratīsi citus!”

Ziepju un apsveikumu gatavošanas darbnīcās čakli darbojās gan jaunas meitenes, gan pieaugušās sievietes, praktiski mācoties tikt galā ar ziepju masu, smaržvielām un papīru. Tika atklāts daudz jaunu paņēmienu, kā ar nelieliem izdevumiem un piepūli pagatavot skaistas lietas. Paldies nodarbību vadītājām Vizmai no Rankas un Inesei no Raunas!

Kokapstrādes darbnīcā turpinājās glezniņu iededzināšana, tika gatavoti darinājumi Zaļajām tirdziņam. Nodarbības vadīja Andris Sproģis.

Biznesa ideju laboratorijā beidzās pirmais nodarbību cikls, notiek individuālās konsultācijas. Ir arī pirmā veiksme – uzrakstīts biznesa plāns un iegūts līdzfinansējums ūdens atrakciju ierīkošanai „Kalnārēs”. Paldies biedrībai ””KāpNes””, Mairai Ivanovai un Jānim Baltačam!

Jaunieši turpina mācības pilsoniskās līdzdalības darbnīcās un semināros. Ir uzrakstīti divi mazie projekti, t.sk. viens biedrības SATEKA projektu konkursam.

Projekta direktore Svetlana Ziepniece

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: