Tirzā pin turzas un cep „žagariņus”

darbnicas aprilis w18. – 25.aprīlī Tirzas skolā, veco ļaužu namā un pagastmājā atkal rosās darbnīcas. Gardumu darbnīcā dalībnieki šoreiz cepa „žagariņus”. Noslēpumainais viesis, kurš mums mācīja tos gatavot, bija mūsu pašu direktore Svetlana Ziepniece. Bērni ļoti priecājās par cepšanas procesu un arī pielika savu roku to gatavošanā. Visiem ļoti garšoja pašu izceptie cepumiņi. Toties pagastmājā darbojās pinēji: mācījās pīt turzas un ligzdas no bērzu zariem. 19. aprīlī šādā darbnīca notika arī skolā. Abas darbnīcas vadīja pagasta bibliotekāre Agrita Petrovska, un viņa patiešām prot iemācīt!

Kāds kungs no veco ļaužu nama tagad būs biežs viesis skolā, jo grib darboties arī kokapstrādes darbnīcā. Nama darbinieki un pagasts rūpēsies par transportu, bet skola -par iespēju darboties! Sadarbības tīkli kļūst stiprāki.

Brīvprātīgā jauniete Rasma Tepere

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: