Mēneša arhīvs: March, 2013

Lapa 4 no 4

Labdarības nedēļa Malienas pamatskolā

Berni_pansionata1 wAizvadīta notikumiem bagāta Labdarības nedēļa. Jau otro gadu Malienas pamatskolā projektu nedēļas ietvaros tiek organizēta Labdarības nedēļa. Tās mērķis ir ar izglītošanu un praktisku līdzdalību veidot nākamo sociāli atbildīgo paaudzi, kura jūtas piederīga sabiedrībai, ir atbildīga un piedalās tās norisēs, izprot vietējās sabiedrības vajadzības un iesaistās tās problēmu risināšanā. Šogad īpašu vērību pievērsām Malienas pagasta senioriem. Turpināt lasīt…

Rožupē un Jersikā iedzīvotājus konsultē fizioterapeits

fizioterapeits 115. februārī Jersikā un 21. februārī Rožupē ļaudis atkal pulcējās; šoreiz lai piedalītos fizioterapeita konsultācijā. Fizioterapeits J. Sondors vietējiem nebija svešs, jo jau iepriekš viņš bija sniedzis konsultācijas Rožupes pagastā. Neskatoties uz to, ka tikāmies pēcpusdienā, vietējie iedzīvotāji omulīgi jokoja, un bija prieks redzēt, ka projekta organizētās aktivitātes ieinteresē un pulcē kopā arī daudzus citus cilvēkus. Turpināt lasīt…

Tirzas atziņa: patiesi labas lietas rodas apvienojoties

4.diena. 7.klase maca nujotProjektu nedēļā Tirzas pamatskolā kopā tika likti četru projektu resursi un idejas. Brīžiem ir grūti izšķirt vai tā ir mūžizglītība (projekts „Darbosimies kopā” ar Gulbenes novada  pašvaldības finansējumu) vai drīzāk labdarība (projekts „ Labdarības skola” – kopienu fondi), bet varbūt tomēr  COMENIUS programma. Un tam visam klāt „Iespējas visiem” kopā ar SFL pārmaiņu skolām! Bet tas jau ir tas labākais – ka viss ved uz vienu mērķi un ka, darbojoties projektu nedēļas aktivitātēs, kaut ko var iegūt un dot ikviens. Tālāk Jauno korespondentu grupas vērojumi projektu nedēļas pirmajā dienā 25.februārī, kurus apkopoja Anete Ziepniece: Turpināt lasīt…

Februāris Kurmenē

febr 3Sākoties februārim, sākas arī jaunas aktivitātes Kurmenes iniciatīvu centrā. No 4.februāra Kurmenes un apkārtējo pagastu iedzīvotājiem ir iespēja apmeklēt angļu valodas kursus. Motivācija, kāpēc cilvēki vēlas apgūt angļu valodu, ir ļoti dažāds – saziņai ar radiem ārzemēs, darbam vai vienkārši savam priekam. Kursi turpināsies līdz marta beigām.

Turpināt lasīt…