Labdarības nedēļa Malienas pamatskolā

Berni_pansionata1 wAizvadīta notikumiem bagāta Labdarības nedēļa. Jau otro gadu Malienas pamatskolā projektu nedēļas ietvaros tiek organizēta Labdarības nedēļa. Tās mērķis ir ar izglītošanu un praktisku līdzdalību veidot nākamo sociāli atbildīgo paaudzi, kura jūtas piederīga sabiedrībai, ir atbildīga un piedalās tās norisēs, izprot vietējās sabiedrības vajadzības un iesaistās tās problēmu risināšanā. Šogad īpašu vērību pievērsām Malienas pagasta senioriem.

Labdarības nedēļas ietvaros gatavojām dāvaniņas senioriem, vecāko klašu puiši devās tīrīt sniegu pie pagasta vecākās paaudzes iedzīvotājiem, kuriem tāda veida palīdzība ir nepieciešama, ciemojāmies Alūksnes novada veco ļaužu pansionātā- sniedzām koncertu, vadījām radošās darbnīcas, nolikām malā ikdienas steigu, novērtējām to, cik svarīga un nozīmīga var būt vienkārši saruna, ieklausīšanās un pabūšana kopā.

Labdarības nedēļa kulmināciju sasniedza dienā, kad skolā ciemojās pagasta seniori. Seniorus skolā sagaidījām ar tēju un pašceptiem gardumiem, iepazīstinājām ar skolu, ar jaunajām informācijas tehnoloģijām- interaktīvo tāfeli, kas izraisīja īpašu ciemiņu interesi un ļoti aktīvu līdzdarbošanos. Pacienājām ar garšīgām pusdienām, pēc kurām seniori kopā ar skolēniem gatavoja suvenīrus. Pasākuma noslēgumā katrs ciemiņš saņēma sertifikātu par aktīvu darbošanos Labdarības skolā. Liels prieks un gandarījums ir par to, ka senioriem skolā patika un nākamgad tiksimies atkal!

Labdarības nedēļa tika organizēta sadarbībā ar Malienas pagasta Pensionāru padomi.

Ieva Baltā Pilsētniece

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: