Kusā mācās, “kur likt vēl vienu pastkastīti”

Projektā „Tautskola un brīvā laika centrs Kusas pamatskolā” līdz šim nodzīvotais laiks tā dalībniekiem un organizatoriem ir bijis personiskiem ieguvumiem bagāts. Gluži simboliski to raksturo Kusas bibliotēkā nejauši dzirdēta saruna par e-pasta pakalpojumu tēmu. Kāda kundze no tautskolas datornodarbību apmeklētājām ieteica draudzenei, kura nodarbībās vēl nepiedalās: „Pieej pie bibliotekāres Solveigas, viņa Tev ātri uztaisīs pastkastīti, parādīs, kā likt tur iekšā!” Atbildē skanēja: „Kā, bet man jau pie mājas viena pastkastīte ir, kur es to jauno likšu?”

Cits stāsts saistās ar kokapstrādi. Kādu rītu skolotājs Andris atnāca uz nedēļas apspriedi pie direktora priecīgi pārsteigts: „Zini, vakar piektklasnieki mājturībā nolauza tikai divus finierzāģīšus, kur agrāk man viss stundu laiks pagāja, mainot asmenīšus. Līmenis ir audzis!”

Kad brīvā laika centrā viesojās astroloģe Danute, viņa, mums nezinot, izveidoja centra horoskopisko karti. To analizējot, viešņa atzina, ka ļoti veiksmīgi, pat profesionāli izvēlēts centra atklāšanas laiks un ka visas pazīmes uzrāda veiksmi un ilgtspēju mūsu iecerēm. Par šo apstiprinājumu visvairāk priecājās centra vadītāja Iveta, kura jau februāra vidū bija saskaitījusi vairāk nekā 700 centra apmeklējumu.

Februāra nogalē palūdzām nodarbību apmeklētāju rakstveida atsauksmes par piedzīvoto un ieteikumus turpmākajam darbam. Lasījām, ka „ projektā iesaistīju kaimiņu”, „nodarbībās ieguvu jaunus draugus”, „cilvēki, kas nāk, ir pozitīvi, draudzīgi”, „ļoti pozitīva, radoša gaisotne, katra spējas un izdoma tiek veicināta”, „aktīva vakara dzīve – relaksācija no darba” utt. Saņēmām arī virkni labu priekšlikumu, piemēram, „pavasarī noteikti nodarbības ārpus telpām”, „aizbraukt pieredzes apmaiņā”, „patiktu kāda aktīva nodarbība, kur varētu mūzikas pavadībā izkustēties”, „saiet visām radošajām grupām kopā uz kādu kopīgu pasākumu” utt.

Prieks par apmeklētājiem, kuri paši uzņemas iniciatīvu un kļūst par organizatoriem. Rudīte un Silvija aktīvi iesaistījās projekta papildaktivitātēs, bet ar Ievas palīdzību mēs tūlīt būsim ieguvuši savu projekta mājas lapu. Dzidra organizē seniorus, fotografē, raksta. Sigita izstrādājusi programmu „Saulgrieži dabā un manī” un aicina ģimenes dažādu paaudžu sastāvā 20. marta pievakarē uz savu Zalgauskas lauku sētu.

Tā vairojas mūsu jaunās „pastkastītes”, un līdz ar saules dienu astronomisko stiepšanos pieaug arī cilvēku rosība.

Agris Sārs, projekta direktors

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: