Dunavā izzina knifiņus puķu lološanā

puku seminars marts w12.martā daudzi dunavieši pulcējās uz kārtējo semināru dārzkopībā. Šīs tikšanās reizes tēmas: vasaras puķu un balkonaugu sortiments, to pielietojums un kopšana, ziemciešu un dekoratīvo skujkoku dobju izveidošana. Laukos katram ir sava puķu dobe – pie mājas vai uz lauka blakus burkānu un sīpolu vagām, vai arī kastē uz daudzdzīvokļu nama balkona. Lai puķes pildītu savu misiju – krāšņi ziedētu, jāievēro daudzas audzēšanas gudrības. Sniegt zinības puķu lietās uz izglītojošu sarunu Dunavas pamatskolā tika aicinātas SIA Sedumi speciālistes.

Sandra Mediņa –Tolmane interesentiem stāstīja par vasaras puķu audzēšanu. Agerāti, lobēlijas, alises, salvijas, kosmejas, portulaki, balzamīnes- vēl un vēl varētu saukt puķes, par kuru lološanu tika stāstīts. Puķes dobēs, toveros, balkona kastēs un uz kapu kopiņām. Kur un cik bieži stādīt, cik daudz un kad laistīt, kā puķi frizēt – padarīt par kuplu, bagātīgi un ilgstoši ziedošu un pasargāt no kaitēkļiem. Uzzinājām, ka tik populārās nokarenās pelargonijas, fuksijas, petūnijas u.c. pie stādaudzētājiem atceļo no tālās Āfrikas kontinenta kā jaunstādi. Tāpēc mums, no sēkliņas audzējot pašiem, daudzreiz neizdodas tikt pie tik krāšņi ziedošas puķes.

Tas, kurš negrib katru pavasari visu sākt no gala, atzīst ziemcietes. Par tām stāstīja Agnese Vilcāne. Viņa ieteica puķes izvēlēties tā, lai dārzs būtu skaists no agra pavasara līdz vēlam rudenim, lai visu laiku kaut kas ziedētu, smaržotu, kaut vai priecētu ar krāšņām lapām. Atgādināja, ka, arī ziemcietes audzējot, jāizvēlas pareiza vieta, stādīšanas laiks, jāsagatavo augsne, puķes jāmēslo, jāsagatavo ziemas periodam. Ikvienā dārzā esot jābūt floksim, rudbekijai un ehinācijai.

Runājot par pēdējā laikā tik populārajiem skujeņiem mūsu māju pagalmos, atgādināja par to „frizēšanu”, mēslošanu un pasargāšanu no spilgtajiem saules stariem agrā pavasarī. Nobeigumā pieredzējušās dārznieces atgādināja: jebkurš augs, kas dārzā neatrodas tam paredzētajā vietā, ir nezāle!

Daudzas līdzpaņemtās puķes podiņos un jaunstādi, kas kalpoja kā uzskates līdzekļi, nonāca puķu mīļu īpašumā tālākai audzēšanai līdz skaistiem ziediem.

Ja seminārā runātais vēl nākamajās dienās tika apspriests vietējā veikalā un bibliotēkā (vai tu zināji, ka …), tas sniedz pārliecību, ka šāda veida tikšanās ir lietderīgas un nepieciešamas.

Astra Liopa

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: