“Šodien es sapratu, ka Tirzā ir labi.”

pr.n.SM2S-20 tirza forums pasvertejumsSestdienas, 2.februāra, rītā Tirzas pagasta Biedrības namā uz 2.Tirzas pagasta iedzīvotāju forumu pulcējās 69 pagasta iedzīvotāji: jaunieši un seniori, uzņēmēji un pašvaldības deputāti, pagasta iestāžu darbinieki un nevalstisko organizāciju biedri. Ikvienu sagaidīja pagasta skaistāko ainavu fotouzņēmumi un jauniešu sveiciens. Gandrīz divas stundas interešu grupās tika diskutēts par kopienai svarīgiem jautājumiem, visu diskusiju laiku bija jūtama atbildība par to, ko mēs paši varam, cilvēki diskutēja un ieklausījās, darba grupu priekšlikumus uzņēma ar aplausiem. Šoreiz tika meklētas vajadzības, kuru risināšana varētu būt pašu iedzīvotāju rokās. Esam izauklējuši idejas par jauniešu centru, pagasta laikraksta „Tirzaskrasts” atjaunošanu, interešu klubiņu senioriem, estrādes sakopšanu, apgaismojuma un gājēju celiņu ierīkošanu. Uzņēmēji gatavi dalīties ar padomiem un idejām, seniori doties pie skolas un pirmsskolas bērniem, lai kopā darītu vienkāršas, bet katram svarīgas lietas. Forums bija beidzies, bet cilvēki vēl kavējās zālē, sarunājās, sejas bija gaišas un acis priecīgas.

 Īpašs gandarījums foruma iniciatīvas grupai ir par kuplo jauniešu pulciņu, kuri veica ļoti svarīgu uzdevumu jau vairāku nedēļu garumā pirms šī pasākuma: mācījās organizēt forumu. Ikviens jaunais cilvēks šeit jutās atbildīgs. Lūk, dažas atziņas: „es iemācījos nebaidīties pateikt savu viedokli pieaugušo priekšā” (Anete), „es iemācījos sadarboties ar visiem- ar dažādu paaudžu cilvēkiem” (Rasma), „es iemācījos strādāt „bufetē” (piedāvāt kafiju)” (Dāvis).

Vietējie cilvēki ir katras kopienas bagātība. Un mēs pārliecinājāmies, ka Tirzā šajā ziņā esam miljonāri. Kādas foruma dalībnieces atziņa: „Šodien es sapratu, ka Tirzā ir labi. Tā ir mana dzimtene, citur tādas vietas man nebūs. Cilvēki Tirzā nav vienaldzīgi!”

pr.nr.2012-SM2S-20 tirza forums jauniesud.grupas pasv. pr.Nr.2012-SM2S-20 tirza forums prez.uznemeji pr.nr.2012-SM2S-20-tirza forums prezente jauniesi

Darba grupas vadītāja Svetlana Ziepniece

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: