Sākas vēl viens radošs pavasaris

Kopā ar jaunu pavasari mums tuvojas Radošās darbības nedēļa radi!2013. Tās mērķis šogad ir parādīt un izcelt radošuma praktisko un pragmatisko pusi, apzināt un sekmēt radošumu mērķtiecīgā darbībā – izglītībā, kultūrā, uzņēmējvidē, valsts pārvaldē, sociālajā sfērā – un tā spēju radīt pievienoto vērtību un risināt sabiedrībai svarīgus problēmjautājumus, rādot, kā veselais top no daļām un visinteresantākā bieži vien ir esošo sastāvdaļu apvienošana jaunā veidā. Domājiet, kā izcelt un parādīt pasaulei savus radošos risinājumus – kopienas ļaužu atmodināšanai, apkaimes sakopšanai, dzīves uzlabošanai. Pārmaiņu skolas ir tās radošās laboratorijas, kas jau vairākus gadus attīsta praktisko radošumu, lai izmantotu to kā instrumentu sabiedrībai svarīgu problēmu risināšanā, veco žogu nojaukšanā, jaunu preču un pakalpojumu radīšanā un drosmīgu sapņu īstenošanā. Vairāk par nedēļu un iespēju pievienoties lasiethttp://www.radilatvija.lv/sakums

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: