Brocēnos turpina mācīties

Par vienu no aktivitātēm stāsta Vivita Ķezbere: „ 30.janvārī sākumskolas bērni kopā ar vecākiem pulcējās Brocēnu vidusskolā, lai izzinātu fotografēšanas gudrības. Fotogrāfs Andrejs Sergejevs iepazīstināja ar fotografēšanas tehniskajiem pamatiem, kameras kopšanu un sniedza padomu, kas jāņem vērā iegādājoties fotoaparātu. Dalībnieki atraisījās, kad fotogrāfs iepazīstināja ar dažādiem knifiņiem, jo ikviens zina, cik grūti ir nofotografēt aktīvos dzīvniekus vai dzīvespriecīgos bērnus dažādos pasākumos. Jautājumi bija gan par sarkanajām acīm un miglainu fonu, gan fotografēšanu gadalaikos.

Interesanti, ka bērni kopīgi ar vecākiem sagatavos savas fotogrāfijas un tikās vēlreiz 20. februārī, lai pārrunātu paveikto, analizētu kļūdas un turpinātu apmācības par fotogrāfiju apstrādi. Izrādās, ka arī ar mazajiem „ziepju traukiem” var izveidot labas fotogrāfijas, tikai jāievēro daži knifiņi. Bērnus Andrejs mudināja ievērot piesardzību ievietojot fotogrāfijas internetā. Protams, bija svarīgi, ka bērns darbu veica kopā ar vecākiem. Vecāki labprāt palīdzēja bērniem veikt uzdevumu un paši iesaistījās apmācību procesā.”

9. februārī jaunieši pulcējās uz nodarbībā, lai turpinātu strādāt pie filmiņas „Mēs mīlam Brocēnus”. Šoreiz nodarbības vadīja profesionāļi Ligita Lukstraupe un Dzintars Dreibergs. Dzintars rādīja pasaules labākās fotogrāfijas, analizēja tās un mudināja pievērst uzmanību niansēm. Kopīgi analizējām 4 minūšu garu sižetu no raidījuma „Latvijas lepnums”- Dzintara mērķis bija parādīt, kā un ko tik īsā sižetā var parādīt, rosināja atbildēt uz jautājumu KĀPĒC tiek rādīta tāda vide, cilvēki, ko tie spēj pastāstīt.

Vēl aizraujošāks bija režisoru uzdevums-  divu stundu laikā Brocēnos uzfilmēt ainavu, tuvplānus, cilvēkus darbībā. Mazliet izbrīnīti jaunieši bija par  uzdevumu- uzfilmēt pārsteigumu.

Kad pēc noteiktā laika jaunieši atgriezās skolā, bijām patiesi pārsteigti cits par citu- cik daudz interesanta un neparasta var saskatīt Brocēnos un cik mums ir talantīgi jaunieši, kuri to visu prot saskatīt! Noskatījušies visus nofilmētos sižetus, katra grupa, izteica viedokļus, ieteikumus- uzklausīts tika katrs jaunietis.

Pēdējā šīs nodarbības ritēja,  konsultējoties vai nu ar Ligitu, vai Dzintaru- katra grupa domāja savas filmiņas sižetu, sprieda, kam pievērst uzmanību, kā filmēt, kā atrast raksturīgāko utt. Laiks paskrēja nemanot, un šķiet, ka jaunieši no nodarbībām prom devās gandarīti un ar daudzām idejām, ko īstenot, gaidot nākamās nodarbības. Jā, un kā pārsteigums jauniešiem bija režisoru sagatavotās dāvaniņas.

Ik otrdienas vakaru turpinās nodarbības Sandras Fridrihsones vadībā, lai apgūtu projektu rakstīšanas prasmes. Dalībnieki soli pa solim tuvojas savam mērķim- gatavam projektam. Katra nodarbība ir ne tikai jaunas informācijas apguve, bet arī iespēja konsultēties, lūgt padomu. Pat kafijas pauzēs ap nodarbību vadītājas Sandras galdu pulcējas kursa dalībnieces, lai konsultētos par jautājumiem, kas svarīgi, rakstot savu projektu. Viss notiek, un to, kāds būs rezultāts, uzzināsim 4.martā, kad būs pēdējā projektu rakstīšanas kursu nodarbība.

Janvārī un februārī notika vēl kādi kursi. Par tiem stāsta nodarbību vadītāja Digna Virkstene:

„Nule kā noslēgušies IT kursi četriem Brocēnu vidusskolas skolēniem. Kursu uzdevums bija sagatavot palīgus tiem brocēniešiem, kuriem nav iespēju vai laika, lai apgūtu vairākas jaunas datorprogrammas vai iedziļināties apgūto programmu jaunumos. Tāpēc jaunieši apguva Microsoft Publicher, Photoscape, Movie Maker un PowerPointa iespējas un jaunāko versiju jauninājumus. Ja jūs interesē, kādus pakalpojumus sniedz internets, un kas nepieciešams, lai veiktu dokumentu nokārtošanu vai iepirkšanos internetā, arī to apguva šie četri jaunieši. Tāpat viņi padziļināja savas zināšanas datora darbības problēmu diagnosticēšanā un iespējās to novērst. Protams, vislielāko interesi izraisīja iespēja noņemt aizmirstās paroles, kā arī zināšanas par datora tīrīšanu un vīrusu skenēšanu.

Katrā nodarbībā skolēni aizrāvās darbā un pat nemanīja, ka kursu laiks sen jau ir beidzies. Par kursiem viņi pastāstīja skolas biedriem, un nu jau ir lielāks pulciņš mācīties gribētāju. Gan arī viņu vēlme piepildīsies!”

Skolēnu domas par kursiem:

„Kursi bija interesanti, īpaši patika, kad skolotāja izstāstīja, kā noņemt aizmirstās paroles.”

„Nekad nebiju redzējis, kā izskatās DOS. Bija vērts nākt uz kursiem, tagad šķiet, ka zinu visu.”

„Nezinu, vai varu būt labs skolotājs citiem, bet sev ieguvu ļoti daudz. Patika darbs Photoscape, kad varējām pārtaisīt dažādus attēlus, pielikt visādus jokus, sagrupēt attēlus un tos savienot.”

„Man patika taisīt bukletus. Izdomāju savu firmu un uztaisīju reklāmas bukletiņu, tagad atliek tikai dibināt izklaides pasākumu firmu Brocēnos.”

„Domāju, ka datoros esmu speciālists, bet izrādās, ka ir vēl daudz interesantu lietu, ko varu „sadarīt” datorā.”

12. februārī Brocēnu novadā ciemojās Andrew Mckenzie. Paši neticējām, bet Endrjū piekrita pie mums ciemoties 3 dienas. Ciemošanās laikā Endrjū apmeklēja Brocēnu novada domi, pirmsskolas izglītības iestādi „Mūsmājas”, tikās ar brīvprātīgo jauniešu grupu, diskutēja ar Brocēnu vidusskolas skolēniem un noslēgumā tikās ar 76 novada izglītības darbiniekiem. Sarunājāmies par jauno situāciju, kādā dzīvo mūsdienu cilvēks, par problēmām, kuras vairs nevar atrisināt ar ierastām metodēm. Endrjū ir pārliecināts, ka mūsdienu sabiedrībā visveiksmīgākie ir cilvēki, kas loģiku izmanto pagātnes vērtēšanai, taču nākotnes vīziju balsta uz radošu inteliģenci. Viņš atsaucās uz vairākiem pētījumiem par radošās inteliģences nozīmi veiksmīgas karjeras veidošanā. Tikšanās ierosināja vairākas diskusijas vairāku dienu garumā. Pēc pāris dienām saņēmām jaunu piedāvājumu turpmākai sadarbībai.

Februāra vidū nodarbības „Savstarpējā komunikācija un sava tēla veidošana”, uzsāka Brocēnu pilsētas bibliotēkas lasītāji. Uz pirmo nodarbību bija uzaicināti žurnālisti no „Saldus Zemes”. Saruna bija par to kā žurnālisti un reklāmas speciālisti komunicē ar cilvēkiem, par dažādiem notikumiem, to atspoguļojumu laikrakstā.

Projekts „Mēs cits citam Brocēnos” turpinās, un mūs vēl sagaida daudz interesanta!

Sagatavoja Mairita Neilande

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: