Beverīnas novada skolas grib būt resursu centri

Vai gan mūsdienās pārāk bieži nedzirdam sakām, ka citur gan zāle zaļāka, gan saules spožāk spīd, kamēr mūsu pašu ciemā nekas nenotiek? Bet mūsu novada trīs skolas Trikātā, Kauguros un Brenguļos ir apņēmības pilnas pierādīt pretējo. Tieši pie mums ir visinteresantāk un ir visvairāk iespēju – tikai jāmācās tās ieraudzīt un izmantot!

Mūsu novada skolas un tās pārstāvošā biedrība “Iespēju durvis” ir patiešām lepnas par savu jauno sasniegumu – iespēju piedalīties Sorosa fonda – Latvija iniciatīvas “Pārmaiņu iespēja skolām” 2. kārtā. Mūsu skolas jau piedalījās šīs iniciatīvas 1. kārtā 2010. gadā ar projektu “Dzīves skola”, kad uzņēmām kursu uz novada skolu pārveidošanu par daudzfunkcionāliem izglītības centriem. Daudzi novada iedzīvotāji atceras šo projektu ar labu vārdu, jo tas deva iespēju piedalīties daudzās un dažādās izglītojošās aktivitātēs un pat uzsākt savu uzņēmējdarbību.

Šajā iniciatīvas kārtā skolām jāuzņemas kopienas attīstības resursa loma. Citu uzdevumu starpā, tas nozīmē arī to, ka skolai jāapzina, jākoncentrē informācija un jāizmanto mūsu pašu vietējie resursi. Mēs paši savā novadā esam gana gudri un prasmīgi! Mums ir tik daudz cilvēku, kas prot dažādus rokdarbus un amata stiķus! Mums ir cilvēki ar enciklopēdiskām zināšanām dažādās jomās! Un mums ir aktīvi un darboties griboši cilvēki! Tieši tāpēc jaunā projekta nosaukums ir “Skola iziet Ciemā”. Jo no vienas puses, skola apzina un piesaista šos cilvēkus, bet no otras puses, organizējot dažādas nodarbības un pasākumus, dod iespēju pārējiem kopienas iedzīvotājiem iepazīt šos cilvēkus un viņu darbus, un arī apgūt šīs prasmes. Jo beigu beigās, kas tad cits, ja ne mēs paši, celsim tās vietas vērtību, kurā dzīvojam. Un vērtīgas vietas, kā zināms, ir vietas, kurās viss notiek!

Projekts tikko kā sācies, bet jau tagad mēs, projekta komanda, sakām milzīgu paldies tiem novadniekiem un viesiem no kaimiņu novadiem, kuri brīvprātīgi vada projekta pasākumus un labprāt dalās ar savu pieredzi un prasmēm. Mēs ļoti ceram, ka to novērtēs arī nodarbību dalībnieki. Mēs arī ceram, ka viņiem redzētais un dzirdētais iepatiksies tā, ka viņi paši domās un meklēs veidus un risinājumus, lai viņus interesējošie pasākumi notiktu arī turpmāk – jau pašu organizēti. Te nu talkā varam nākt arī mēs – biedrība “Iespēju durvis”. Vairāk par notiekošo, kā arī februāra pasākumu plānu lasiet

http://www.beverinasnovads.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=2126:bevernas-novada-skolas-grib-bt-resursu-centri&catid=102:aktualittes-skols&Itemid=285

 

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: