Sikšņi: kas gan tik šeit nenotiek…

Sikšņu pamatskola jau labu laiku ir ciemata dvēsele, un neviens vairs nebrīnās par gaismu vēlu vakaros vai daudzajām automašīnām skolas autostāvvietā. Visiem viss ir skaidrs, te ir sanākuši tie, kuriem patīk darboties, kuri grib kaut ko iemācīties vai vienkārši mājās sēdēšana viņus garlaiko. „Kas tad šeit notiek?” tāds jautājums bija parasts vēl decembrī. Atbilde varētu skanēt: „Jā, kas gan tik šeit nenotiek!”

Radošo darbnīcu darbs norit pilnā sparā. Jau beigušās aktivitātes pērļošanā, un dāmas var greznoties ar pašu gatavotajiem gredzeniem, rokassprādzēm un krellēm. Turpinās darbs filcēšanas darbnīcā. Lielas un mazas rokdarbnieces skolotājas Zaigas Ažubeles vadībā apgūst šo nodarbi, un nemaz ilgi nav jāgaida rezultāts, jo dažu nepacietīgāko jaunkundzīšu matus jau nākošajā dienā rotā filcētas rozītes. Prieks par jaunajām iemaņām un lietderīgi pavadīto laiku.

 Dāmām ar darbiem pilnas rokas, bet puišiem? Jā, arī puiši nav aizmirsti. Mājturības kabinetā notiek kokapstrādes nodarbības. It kā puišu nodarbe, bet ieinteresējusi arī 6 brašas meitenes, kuras nemaz neatpaliek no zēniem. Par šo darbnīcu var teikt: „Šie jaunieši dzīvē nepazudīs, gan naglu pratīs iesist, gan krēslu salabot, un kas zina, varbūt nākotnē izvēlēsies šo arodu.”

Jau no janvāra katru pirmdienu  notiek angļu valodas kursi cilvēkiem ar priekšzināšanām. Šos kursus apmeklē galvenokārt cilvēki brieduma gados gan no Apes, gan Smiltenes novada, kuriem reizēm pietrūcis prasmju, lai piedalītos starpvalstu projektos vai citās aktivitātēs. Tā ir lieliska iespēja šo situāciju mainīt, un kursanti centīgi to izmanto. Nodarbībai beidzoties, neviens vēl nesteidzas mājās.

Bet ceturtdienas ir moderno tehnoloģiju dienas, jo notiek datorkursi. Arī šie kursi pulcē galvenokārt cilvēkus jau gados, kuri ikdienā lieto datoru un saprot, ko vēl nezina vai jau ir aizmirsuši. Tādēļ šie kursi ir ļoti noderīgi datoriemaņu pilnveidošanā.

Ar nepacietību pirmskolas un sākumskolas bērni gaida ritmikas nodarbības, jo kuram gan bērnam nepatīk izkustēties, un skolotājas Jogitas Kazakas vadībā tas izdodas nevainojami.

Ja klašu telpas ir aizņemtas dažādu aktivitāšu realizēšanā, tad skolas zālēs, datorklasē un slidotavā nerimst bērnu čalas līdz vēlam vakaram. Šeit bērni organizēti pavada savu brīvo laiku – spēlē sporta un galda spēles, izmanto datorus, slido. Bezmērķīgai klaiņošanai vairs neatliek laika.

Patīkami, ka skolu kā mūžizglītības centru atbalsta arī pagasta un novada pārvalde. Katru otrdienas vakaru ar pagasta pārvaldes atbalstu skolas zālē notiek aerobikas nodarbības. Pateicoties šim projektam, ir kļuvusi interesanta un intensīva maza lauku pagasta un skolas dzīve.

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: