Zaņas pagasta ļaudis tiekas savā skolā

„Izskatās, ka mums ir izdevies pievērst iedzīvotāju uzmanību, jo pagastā par notiekošo jau cilvēki čalo, tāpēc ceru, ka izdosies iekustināt daudzus,” saka Aiga Jurova, projekta koordinatore Saldus novada Zaņas pagastā. Zaņa ir viena no četrām vietām Saldus novadā, kur skolas cenšas atgūt otro elpu un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi apkārtējo cilvēku interesēs.

Zaņas pagastā visiem būs iespēja piedalīties dažādās interesantās aktivitātēs, kā arī tiks papildināta materiāli tehniskā bāze nometņu organizēšanas vajadzībām.
Nodarbību spektrs būs ļoti dažāds – sporta jomā dažādas nodarbības vadīs Sandis Gedominskis, ārstniecisko vingrošanu – Valda Berga. Radošajās nodarbībās būs iespēja apgūt prasmi veidot informatīvos izdevumus, avīzītes, bukletus, izmantojot attiecīgu datorprogrammu Initras Kinstleres vadībā; interesantas dekupāžas tehnikas, trauku apgleznošanu un zīda apgleznošanu mācīs ļoti pieredzējusī skolotāja Sandra Liepiņa; sveču liešanas, aromātisku ziepju gatavošanas un dažādu interesantu materiālu izmantošanas noslēpumus rādīs Ilma Kamkovska. Nodarbībām nepieciešamie materiāli tiks iegādāti par projekta līdzekļiem, bet būs iespēja arī izmantot savus materiālus, piemēram, apgleznot savu mīļāko kafijas krūzi.
Pirmās sporta nodarbības basketbolā sporta angārā notiek jau kopš 4. janvāra.
Pirmā radošā nodarbība notiks Zaņas skolā 26. janvārī plkst. 11.00, kur Ilma mums mācīs liet sveces. Gaidīts tiek ikviens uz visām nodarbībām, nav nekādi ierobežojumi, ne vecumam, ne dzimumam, ne deklarētajai dzīvesvietai. Uz jebkādiem jautājumiem vienmēr gatava atbildēt Aiga. Uz tikšanos Zaņas skolā!

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: