Sikšņos uzskata: dzīvot laukos nav nolemtība

Mums patīk gausties, cik viss ir slikti, cik grūti ir dzīvot laukos. Protams, viegli nav, nav pasta, ceļi ne vienmēr izbraucami, pilsēta tālu, darbavietu maz, bet vai bezcerīgi? Vai citur maize bez garozas? Varbūt pašiem vajadzētu mainīties? Lai mainītu iedzīvotāju domāšanu un uzlabotu dzīves kvalitāti, Apes novada Sikšņu pamatskola jau 3 gadus darbojas ne tikai kā izglītības iestāde skolēniem, bet arī kā daudzfunkcionāls centrs, kurā tiek realizētas dažādas mūžizglītības programmas.

Skola sadarbojas ar pašvaldību, tās iestādēm, NVO, uzņēmējiem gan savu mērķu realizēšanā, gan vajadzību izpētē, gan darbības nodrošināšanā. Izzinot iedzīvotāju vajadzības, projekta aktivitātes plānotas tā, lai tajās varētu iesaistīties dažādu vecumu, dzimumu un interešu iedzīvotāji.

Arī šogad skola turpina piedalīties SFL iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” 2. kārtā, īstenojot projektu „Sikšņu pamatskola – izglītība visām paaudzēm – II”.

Mudinot iedzīvotājus uzsākt savas aktivitātes, projekta ietvaros notiks apmācība projektu rakstīšanā, datorkursi, angļu valodas kursi un dažādas rokdarbu nodarbības. Tas varētu būt labs sākums savas uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Lai vecāki netraucēti varētu nodoties darbam un bērni bezmērķīgi neklīstu apkārt, liela uzmanība veltīta bērnu saturīgai brīvā laika pavadīšanai. Vasarā tiks atvērta bērnu rotaļu grupa un vasaras nometne bērniem, bet kokapstrādē skolēniem un ritmikas nodarbībās pirmskolas un sākumskolas vecuma bērniem nodarbības jau sākušās. Lai aktivitātes padarītu patīkamākas, tiks uzlabota fiziskā vide pirmskolas vecuma bērnu nodarbību telpās.

Lai stiprinātu ģimenes, jaunās māmiņas pulcēsies māmiņu skolā, bet ģimenes kopīgi izglītosies un jauki pavadīs laiku ģimeņu dienā.

Nav tādas burvju nūjiņas, kas spētu mainīt cilvēku attieksmi un noskaņojumu pagastā, kas padarīs apmierinātu ar dzīvi un ģimeni laimīgu. Tas jādara katram pašam, bet dotās iespējas realizējot projektu, dos impulsu jaunai un pozitīvai tendencei lauku attīstībā. Aktīvākie iedzīvotāji līdzīgas iespējas jau ir izmantojuši iepriekšējā projektā, un ar nepacietību gaida turpinājumu, bet prieks par katru iedzīvotāju, kurš piebiedrojas darboties gribošajiem.

Materiālu sagatavoja Vija Marija Būda, tālr.28359357

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: