Rubenes skolas jaunie plāni

Projekta “Rubenes pamatskola – multifunkcionāls kopienas centrs” mērķis ir nodrošināt Rubenes pamatskolas izveidi par ilgtspējīgu, multifunkcionālu vietējās sabiedrības jeb kopienas koordinācijas centru. Kopienas centrā paredzētas dažādas aktivitātes un praktiskas apmācības – pamatprasmes iekštelpu remontdarbu veikšanai, amatniecība, mēbeļu restaurācija, floristika, mūsdienīgi rokdarbi, efektīvs datorprasmju pielietojums, mūzikas spēles pamati, foto pasaule, vingrošana, radošās domāšanas skola, organizētā brīvā laika pavadīšana ģimenē, īsais kurss uzņēmējdarbības uzsākšanai, skolēnu praktiskās pētniecības nodarbības.

Kursu temati izveidoti, izvērtējot Kocēnu novada nozaru attīstības programmas izpētes rezultātus, Kocēnu novada domes Sociālā dienesta ieteikumus un vietējo iedzīvotāju pausto viedokli iedzīvotāju sapulcēs. Centra mērķauditorija būs visi 462 ciema iedzīvotāji, tai skaitā arī 96 Kocēnu novada bērni, kas mācās Rubenes pamatskolā, taču iespēja iesaistīties centra aktivitātēs būs ikvienam novada iedzīvotājam, kas jūtas piederīgs Rubenei.

Šobrīd Rubenes ciemā nav nevienas kultūras iestādes, kur varētu norisināties pasākumi pieaugušajiem cilvēkiem un ģimenēm. Rubenes pamatskolai ir piemērotas telpas, taču tās ir bez apdares, tādēļ nepieciešams arī telpu remonts un iekārtojums. Daļa no telpu iekārtojuma tiks nodrošināta no skolas un pašvaldības materiālās bāzes. Paredzēts, ka centra apmeklētāji izmantos arī skolas datorklasi un aktu zāli.

Projekta rezultātā tiks izveidots multifunkcionāls kopienas centrs ar materiāli tehnisko un cilvēkresursu bāzi. Nodarbību programmas būs izveidotas tā, lai dalībnieki iegūtās zināšanas varētu realizēt praktiski savā dzīvē, kā arī iegūtās zināšanas būtu praktiski noderīgas visai kopienas attīstībai.

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: