Rosība vietējā kopienā Sunākstē

Sunākstes pamatskolas projekts patiesi ir izrādījies pārmaiņu iespēju sākums skolai un visai vietējai kopienai. Ar satraukumu sirdī tika sagaidīts katras jaunas projekta aktivitātes sākums. Un tā pamazām, saskaņojot nodarbību interesentu vēlmes un iespējas, ievērojot projekta laika grafiku un izvēloties piemērotākās telpas nodarbību norisei, esam uzsākuši projekta īstenošanu visās plānotajās aktivitātēs. Visnepacietīgāk tika gaidītas šūšanas prasmju apguves nodarbības. Katra dalībniece izvirzījusi mērķi – apgūt noteiktas prasmes. Vērojot nodarbību vadītājas un dalībnieču darbošanos, rodas pārliecība – izdosies!

Priecē, ka projekta aktivitātes pulcina vienkopus dažādu vecumu, interešu grupu iedzīvotājus, ka iedzīvotāji izvēlējušies apgūt jaunākās informāciju tehnoloģijas, grāmatvedības pamatus, cilvēki bez priekšzināšanām nolēmuši mācīties angļu valodu. Interesanti, ka vēlmi papildināt angļu valodas zināšanas izteikuši arī 11 Sunākstes pamatskolas skolēni. Interese apgūt angļu valodu ir tik liela, ka pasniedzēja lūdz atļauju organizēt angļu valodas apmācības nodarbības trīs grupās.

Patīkams pārsteigums ir tas, ka kupli apmeklētās sporta pulciņa, fizioterapijas un sporta vingrošanas nodarbības. Arvien biežāk vakaros iedegas ugunis trenažieru zālē, kur tiek īstenotas gan internetā noskatītās, gan fitnesa treneres sastādītās individuālās treniņu programmas.

Projekta darba grupas iecerētais „Jauns sākums” ir sācies, bet jau tagad zinām – tam būs nepieciešams turpinājums.

Ināra Vītola, projekta „Sunākstes pamatskola – daudzfunkcionāls  centrs ikvienam” direktore

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: