Pēcpusdienas bērniem, jauniešiem un vecākiem Drustos

Jau 13. decembrī sākās aktivitātes „Pēcpusdienas skoliņa bērniem, jauniešiem un vecākiem saturīga brīvā laika pavadīšanai” 1. nodarbība „Latviskās dzīvesziņas Drustu pagastā – tradīcijas, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana”. Tajā nebija tikai stāstījums par tradīcijām Drustu pagastā, kas saglabājušās cauri gadiem, gadsimtiem, bet dalībnieki varēja iepazīties ar folkloras kopu „Māras bērni”. Kopā dziedājām tautasdziesmas, gājām rotaļās. Uzzinājām par Cimdu Jetiņas milzīgo mūža ieguldījumu tautas tradīciju un ieražu saglabāšanā. Īpaši tas svarīgi mums, drustēniešiem, jo, kā zināms, Drusti un Dzērbene bija vēsturiski saistīti. Neskatoties uz to, ka nebija elektrības, sveču gaisma radīja patīkamu pirmssvētku gaisotni.

17. decembrī notika 2. nodarbība, kurā kopā ar dalībniekiem pušķojām eglīti. Jau iepriekš tika atnesti rotājumi ar klāt pievienotu stāstu. Tie bija gatavoti gan no salmiem, gan no papīra… Rotājot eglīti, bija interesanti klausīties bērnības atmiņās un Ziemassvētku laika piedzīvojumos. Darinājām arī galda dekoru. Apskatīt izstādi un izlasīt rotājumu stāstu varēja ikviens novada iedzīvotājs un ciemiņš, ko daudzi arī izmantoja.

Savukārt 22. janvārī pie mums ciemojās viesis no Krišjāņa Barona muzeja Andris Ērglis, kas iepazīstināja ar Dainu Tēva dzīves gājumu. Kokles pavadījumā dziedājām tautasdziesmas. Sirsnīgā un patīkamā gaisotnē runājām par bagāto folkloras mantojumu. Tika uzdoti jautājumi, uz kuriem muzeja speciālists argumentēti un asprātīgi atbildēja. Šķīrāmies ar moto: „ Stāstiet par to, kas bijis, stāstiet!..”

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: