Mēneša arhīvs: January, 2013

Lapa 6 no 6

Sikšņos uzskata: dzīvot laukos nav nolemtība

Mums patīk gausties, cik viss ir slikti, cik grūti ir dzīvot laukos. Protams, viegli nav, nav pasta, ceļi ne vienmēr izbraucami, pilsēta tālu, darbavietu maz, bet vai bezcerīgi? Vai citur maize bez garozas? Varbūt pašiem vajadzētu mainīties? Lai mainītu iedzīvotāju domāšanu un uzlabotu dzīves kvalitāti, Apes novada Sikšņu pamatskola jau 3 gadus darbojas ne tikai kā izglītības iestāde skolēniem, bet arī kā daudzfunkcionāls centrs, kurā tiek realizētas dažādas mūžizglītības programmas. Turpināt lasīt…

Vārkavieši atraduši „Zelta atslēdziņu”

Decembris. Svētku, prieka un sapratnes laiks. Vārkavas pamatskola atkārtoti ir kļuvusi par pārmaiņu skolu Sorosa fonda – Latvija projektā „Skola mazam un lielam”. Rezultāts pēc gada – sabiedrībai atvērta skola, kurā ikviens kopienas loceklis var atrast sev interesantu nodarbošanos. Manuprāt, tā nav sakritība, ka šogad kopīgi viss skolas kolektīvs un vecāki iestudējām „Zelta atslēdziņu”. Tā ir skolotājas D. Skuteles režisētā izrāde, kurā Buratīno jāatšķetina zelta atslēdziņas noslēpums. Es domāju, ka mūsu skola arī ir šī kopienas kopā būšanas noslēpuma atrisināšanas meklējumos. Turpināt lasīt…

Grāveros aicina turpināt mainīties

Aglonas novada Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskola sākusi jauna projekta „TURPINI MAINĪTIES!” īstenošanu, turpinot 2009.gadā iesākto līdzdalību iniciatīvā „Pārmaiņu iespēja skolām”. No 2013.gada janvāra līdz novembra beigām daudzfunkcionāla sabiedriska centra darbības ietvaros notiks daudzveidīgi pasākumi un nodarbības, uz kurām tiek aicināts ikviens novada iedzīvotājs. Piedāvājums ir plašs, tas balstās uz vietējo iedzīvotāju interesēm un vajadzībām. Šī projekta īstenotāji tic, ka daudzfunkcionālais centrs sniegs jaunas iespējas skolai, kā arī spēs uzlabot dzīves kvalitāti pagastā, tāpēc projekta komanda novēl visiem iedzīvotājiem interesi par vēl neapgūto, neatlaidību, savstarpējo cieņu un sapratni, nebūt vienaldzīgiem malā stāvētājiem, kad kādam nepieciešams atbalsts, kāds uzmundrinošs vārds, padoms. Turpināt lasīt…

Zilupē izmanto iestrādes un droši dodas tālāk

Labie darbi nepaliek nepamanīti. TV raidījums “Nedēļa novados” gada nogalē stāstīja par Zilupes mūzikas un mākslas skolu, kas piedalījās pirmajā iniciatīvas “Pārmaiņas iespēja skolām” kārtā un tagad izmanto projekta laikā iegūto un droši turpina attīstību. Skatieties video un iedvesmojieties!

Decembris Murmastienē

Ar enģeļa pieskārienu sirdīs aizritējis decembris Murmastienē ne tikai lielajiem, bet arī mazajiem. Pa vidu tam, ka lieliem soļiem tuvojās 1.semestra un gada nogale, Murmastienes pamatskolā notika cītīga gatavošanās Ziemassvētku sagaidīšanai – klases, gaiteņi, logi un durvis izrotājās ar visdažādākajiem mazu un lielu roku pašdarinātiem rotājumiem. Turpināt lasīt…

Ziemassvētku svinēšana Salā

Ziemassvētku eglītes pasākumu Salā apmeklēja ļoti kupls vietējās kopienas iedzīvotāju pulks. Mazie pirmsskolas ķipari iejutušies velnēnu lomās vēl tik gatavojas velloties priekšnesumā uz skatuves. Pasākumu vadīja 2 eņģeļi, kuri bija arī ļoti muzikāli- Ieva Romanovska visus klātesošos priecēja ar saksofona skaņām, bet Ronalds Vilcāns pārsteidza ar klarnetes liego skanējumu. Ziemassvētku eglītē svecītes iededzināja un savus novēlējumus viesiem teica 1.un 9.klašu skolēni un audzinātājas – skolas absolventes.Draiskā dejā visus aizrāva atraktīvās daudzbērnu ģimeņu meitenes, bet uz „Krakovjaka” dejas priekšnesumu pievienojās arī skolas absolventi. Turpināt lasīt…

Upmala: mēs ticam labajam

Decembrī mums bija jāpabeidz agrāk iesākti darbi un jāuzsāk jauns darbības posms, jo tika apstiprināts mūsu projekts „ Jaunas iespējas brīvā laika pavadīšanas centrā „Upmala”. Tuvojoties Ziemassvētkiem sešas mūsu rokdarbnieces pabeidza ļoti atbildīgu darbu – tamborēt mežģīnes altāra segām mūsu Beresnes katoļu baznīcai. Sedziņas tika sašūtas un mūsu dāvana tika pasniegta mūsu priesterim Aivaram Kursītim. Sagaidot Jauno gadu, mēs nolēmām iepriecināt 17 mūsu pagasta cilvēkus. Rokdarbu pulciņa dalībnieces iztamborēja baltus eņģelīšus, jaunieši sagatavoja apsveikuma kartiņas ar novēlējumiem Jaunajā gadā un pasniedza pagasta iedzīvotajiem. Mēs ticam labajam un ļoti ceram, ka kaut uz mazu brīdi ar šo labdarības akciju mēs padarījām šos cilvēkus laimīgākus. Turpināt lasīt…

Puzē mācās darot, un ieguvums būs visiem

Janvārī sākas pirmās nodarbības «Elektrība – strādā droši!” un «Krāsas, špaktele un otas, darbs mums tīri labi sokas!”, kurās gan skolas bērniem, gan viņu vecākiem, gan citiem interesentiem būs iespēja apgūt elementāras, bet ikdienas dzīvē ļoti noderīgas zināšanas, kā salabot elektroslēdžus, kontaktligzdas, kā droši darboties ar elektrību, un kā veikt kosmētisko remontu – virsmas attīrīšanu, špaktelēšanu, slīpēšanu, līdzināšanu, krāsošanu u.c. darbības. Uz nodarbībām tiek gaidīti gan tēti, gan mammas, gan citi interesenti, lai kopīgi ar bērniem caur jaunu zināšanu apguvi izremontētu Amatniecības centra 1.stāva telpas, kurās pašu bērni apgūst sabiedriskajai un personīgajai dzīvei nepieciešamās prasmes jeb dzīves prasmes. Turpināt lasīt…