Mēneša arhīvs: January, 2013

Lapa 2 no 6

Gaisma, ko radām paši: rokdarbu klubiņš vecākiem un bērniem Drustos

Drustos par rokdarbiem ir liela interese. Gan lieliem, gan maziem patīk griezt, līmēt, locīt, veidot un darīt daudz ko citu. Mūsu rokdarbu klubiņā galvenokārt mācāmies gatavot dažādas vienkāršas, interesantas un praktiskas lietas. Un izrādījies, ka cilvēki gatavi nākt uz nodarbībām arī tad, kad visos Drustos nav elektrības, savukārt skolotāja, nodarbību vadītāja, ar sveču un dekoratīvi lampiņu palīdzību spēj radīt tiešā un pārnestā nozīmē gaišu vidi, kurā visi jūtas labi. Par to lasiet skolotājas Māras Kovrigas stāstu. Turpināt lasīt…

Brocēnos mācās saskatīt un kinovalodā pastāstīt par neparasto

Tā nu tika nolemts – projekta „Mēs cits citam Brocēnos” ietvaros 20 jaunieši mācīsies atrast interesanto sev apkārt un par to pastāstīt arī citiem. Un nu – jā, jaunieši sāk mācīties rakstīt scenārijus, filmēt, montēt, lai radītu filmu, kuras nosaukums jau ir izdomāts – „Mēs mīlam Brocēnus”. Lūk, divu dalībnieču – Kintijas un Lāsmas – pārdomas un vērtējums pēc pirmās nodarbības. Turpināt lasīt…

Labo darbu darītgribētājiem atbalstītāji atrodas

Ir labi zināt, ka ir domubiedri, kuri arī atbalsta cilvēkus (jo katra organizacija jau sākas ar cilvēkiem), kuriem rūp savas kopienas dzīves kvalitāte šodien un turpmāk. Jaunajā programmā „Nāc un dari! Tu vari!” Borisa un Ināras Teterevu fonds piešķir finansējumu Latvijā reģistrētām organizācijām, kurām ir stabila un ilglaicīga sadarbība ar vietējo pašvaldību un/vai valsts institūciju un/vai vietējiem uzņēmējiem, un, kuru darbības mērķis ir attīstīt daudzveidīgas iniciatīvas aktīvākai un veselīgākai dzīvei vietējā sabiedrībā. Lasiet vairāk un – celiet gaismā savas kopienas vajadzības un savas idejas, ko ar tām darīt! http://www.teterevfond.org/projekti/kopienu_projekti

Drustu cilvēku dzīvē aktīvāk ienāk informācijas tehnoloģijas

Aktivitātē „IT mūsu dzīvē” notiek aktīva darbošanās, jo tiek apgūtas gan pamatprasmes, gan papildus zināšanas datora lietošanā. Apgūtas jau tēmas teksta apstrādes lietošanā – teksta ievadīšana, formatēšana, saglabāšana, attēlu, tabulu pievienošana, noformēšana, dokumentu izveide, izmantojot Tildes biroja veidnes. Šajās nodarbībās piedalās neliels dalībnieku skaits, bet ar ļoti dažādiem datorprasmju līmeņiem. Tie ir gan bērni, bērnu vecāki, gan vecvecāki. Turpināt lasīt…

Dravnieku pamatskolā darbi un domas vienotas

Riebiņu novada Dravnieku pamatskolā notiek aktīva darbošanās, kā jau to pasaka priekšā pats projekta „Esam vienoti domās un darbos!” nosaukums. „Bērnu vakara skolā” tiek veidoti gan radoši kreatīvās papīrmākslas darinājumi, gan enkaustikas izstrādājumi. Jau tapuši radoši apsveikumi un izdomas bagātas gleznas. Savukārt „Pieaugušo vakara skola” pulcē pagasta sievietes, kuras var atrast laiku sev, atpūtai, radošo ideju realizācijai, un kurām rūp gan jaunu prasmju un iemaņu apgūšana, gan savu bērnu racionāla brīva laika pavadīšana. Turpināt lasīt…

„Nemet ārā – atdod jaunietim” Brocēnos

„Nemet ārā – atdod jaunietim”  – joprojām aicina Brocēnos. Projekta prezentācijas pasākums, kuru organizē un vada Brocēnu novada brīvprātīgā jauniešu grupa “Es savam novadam”, notiks 3.februārī no plkst.12.00  Brocēnu kultūras un izglītības centrā. Iedvesmojieties un – daroet līdzīgas lietas savās kopienās. Kampaņa-atdod veco-skrejlapa -jan 2013-1.pd__ f

Briežuciema pamatskolā – grāmatu lasīšanas konkurss

16.janvārī Briežuciema pamatskolā notika grāmatu lasīšanas konkursa „Lasu, lasu grāmatiņu” 2.-5.klasēm atklāšanas svētki. Skolas bibliotēkā, kura bija izrotāta ar krāsainiem baloniem, bērnus gaidīja bibliotēkas saimniece skolotāja Skaidrīte un konkursa koordinatore Sandra Pakalnīte. Turpināt lasīt…

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola pārmaiņu sākumā

Sākot ar 7.janvāri Apes vidusskola sāk apgūt savu jauno lomu – sākušās mācības septiņās grupās, un izrādījās, ka tas bija pārbaudījums gan  projekta vadības grupai, gan pasniedzējiem, kuri pirmajās nodarbībās bija tik uztraukti, ka trīcēja rokas un juka sakāmais . Taču to visu atsver prieks ,ka aktivitātes, kuras izvēlētas projekta realizācijā, ir ļoti  vajadzīgas iedzīvotājiem. Turpināt lasīt…

Pēcpusdienas bērniem, jauniešiem un vecākiem Drustos

Jau 13. decembrī sākās aktivitātes „Pēcpusdienas skoliņa bērniem, jauniešiem un vecākiem saturīga brīvā laika pavadīšanai” 1. nodarbība „Latviskās dzīvesziņas Drustu pagastā – tradīcijas, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana”. Tajā nebija tikai stāstījums par tradīcijām Drustu pagastā, kas saglabājušās cauri gadiem, gadsimtiem, bet dalībnieki varēja iepazīties ar folkloras kopu „Māras bērni”. Kopā dziedājām tautasdziesmas, gājām rotaļās. Uzzinājām par Cimdu Jetiņas milzīgo mūža ieguldījumu tautas tradīciju un ieražu saglabāšanā. Īpaši tas svarīgi mums, drustēniešiem, jo, kā zināms, Drusti un Dzērbene bija vēsturiski saistīti. Neskatoties uz to, ka nebija elektrības, sveču gaisma radīja patīkamu pirmssvētku gaisotni. Turpināt lasīt…

Vārkavā atklāts kalns ziemas priekiem

17.janvāra pēcpusdienā pie Vārkavas pamatskolas valdīja liela rosība. Te pulcējās pamatskolas skolēni, pedagogi, darbinieki, skolēnu vecāki un vecvecāki. Un teju visiem līdzi bija paņemtas ragaviņas vai kāds cits šļūcamrīks, jo todien tika atklāts kalns, par kura rašanos jaunā vārkaviešu paaudze ir sacerējusi teiku: tajos senajos laikos, kad Latvija vēl nebija iepazinusi dižķibeli, pie skolas kreisā sāna pletās plašs bioloģiskais izmēģinājuma lauks. Bērni šajā laukā sēja, ravēja, lasīja un novāca ražu. Rudenī maziem un lieliem spaiņiem raža tika sanesta skolas pagrabā. Turpināt lasīt…