Drustos mazie mācās ar prieku

Aktivitāte „Muzicēšana kā intelekta attīstītāja pirmskolas vecuma bērniem” Drustos bija nepieciešama bērnu intelektuālajai attīstībai agrā vecumā, jo harmoniski, gan fiziski, gan intelektuāli attīstīti bērni labāk iejūtas kolektīvā, ir radoši, prot sevi apliecināt. Lai iepazītu mūzikas pasauli, ritmika un dinamika jāveicina jau agrā bērnībā. Rotaļas ar dziedāšanu, kopīga „muzicēšana” ar vienkāršiem mūzikas instrumentiem veido kolektīvu attieksmi. Bērni ļoti labprāt veido „orķestri”, dzied, rotaļājas. Jautrība palīdz, bet netraucē nopietni strādāt. Nodarbības sekmīgas, bērni apmierināti, gaida nākošās nodarbības. Un te jūs redzat mūs darbībā!!! Jauki.

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: